Category Archives: ANNUAL REPORTS

TAHR Executive Director talking (in Thai) about the 2014 Convention and TAHR’s future missions

TAHR Executive Director talking about the 2014 Convention and TAHR’s future missions

ดร.เพียงดิน รักไทย ชี้แจงเรื่องการประชุมประจำปี และอนาคตของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 22 มีนาคม 2558

ดร.เพียงดิน รักไทย ชี้แจงเรื่องการประชุมประจำปี และอนาคตของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 22 มีนาคม  2558

ให้สัมภาษณ์ ณ เมือง Paramount รัฐแคลิฟอร์เนีย  ในงานประชุมประจำปีของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
Statements & Panel Discussions at the 2014 TAHR Convention on March 22, 2015

แถลงการณ์และการเสวนาบนเวที (คุณจารุพงศ์ ดร.สุนัย คุณดารุณี คุณจอม ดำเนินรายการโดย ดร.เพียงดิน 22 มี.ค. 2558)


ประชุมประจำปี ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน แถลงการณ์​และการเสวนาบนเวที  22 มีนาคม  2558  โดย คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ดร.สุนัย จุลพงศ์ธร คุณดารุณี กฤติบุญญาลัย และคุณจอม เพชรประดับ ดำเนินรายการโดย ดร.เพียงดิน รักไทย     http://youtu.be/GT6c-Q7pNBM


   แถลงการณ์และการเสวนาบนเวที (คุณจารุพงศ์ ดร.สุนัย คุณดารุณี คุณจอม ดำเนินรายการโดย ดร.เพียงดิน 22 มี.ค. 2558งาน

Thai 112 (lese majeste) & Political Prisoners Awarded “2014 TAHR PEACE PRIZE”

ขณะที่เผด็จการเมืองไทย ได้ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในการกดหัวประชาชน คือใช้กฎหมายทุกรูปแบบ ใช้ความน่าเชื่อถือในตัวบุคคลและสถาบัน ใช้สมุนในสภาและนอกสภา และแม้แต่กำลังทหารที่จงรักภักดี เพื่อกำราบคนที่ใฝ่ประชาธิปไตยทุกรูปแบบ ปิดหูปิดตา ปิดกั้นการแสดงออกทุกรูปแบบ แล้วยกคนของตนเข้าไปคุมทุกเครือข่าย ใช้กำลังและกลไกเหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ  ปวงชนไทยหลายส่วนสยบยอม หมอบราบ หรือหันไปใช้ความรุนแรง  แต่นักโทษการเมืองที่สู้ด้วยมือเปล่า หรือนักโทษ 112 ที่สู้ด้วยความคิด ข้อมูล และความจริง แม้จะต้องคดีความ ถูกจับกุมคุมขังโดยไม่มีสิทธิต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม แถมถูกตัดสินแบบสองมาตรฐานและไม่มีสิทธิต่อรองแม้แต่การประกันตัว  แต่พวกเขาก็ไม่ยอมกลัว ไม่ยอมก้มหัว หรือสยบยอม  ทั้งพวกที่ต้องรับโทษอย่างไม่เป็นธรรม แถมถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหลายแบบ และพวกที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจเถื่อน จึงหลบหนีไปต่อสู้ยังต่างประเทศ
บุคคลเหล่านี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการบันทึกไว้ว่า เป็นผู้ต่อสู้กับอำนาจเถื่อนที่รุนแรงและป่าเถื่อนด้วยสันติวิธี เพื่อหวังให้เผด็จการเปลี่ยนวิธีการ และให้ประชาชนร่วมชาติตาสว่าง  ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรโดยมติเอกฉันท์ มอบรางวัลนี้ ให้กับ นักโทษ 112 และนักโทษการเมืองในไทยและทั่วโลก
ในการนี้ ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าพรรคใหญ่ที่สุดในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ถูกปล้นอำนาจโดยรัฐบาลเผด็จการทหารของนายประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลนี้ โดย ดร.เพียงดิน รักไทย เป็นผู้แทนนักโทษ 112 และนักโทษการเมืองในไทยและทั่วโลก รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้แทน   วิดีโอและภาพประกอบ จะตามมาในเร็ว ๆ นี้
จึงขอประกาศไว้ให้เป็นเกียรติประวัติและจารึกไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่  23 มีนาคม  2558
ดร.เพียงดิน รักไทย
ประธานบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

2014 Annual Reports

Annual Reports for 2012 and 2013

Message from TAHR Chairman, Board of Directors (Academic Seminar, January, 2014)

Message from TAHR Chairman, Board of Directors (Academic Seminar, January, 2014, in Thai)