Monthly Archives: January 2017

จดหมายจากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้กับไผ่ ดาวดิน และนักโทษการเมืองทั้งหมด

จดหมายจากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้กับไผ่ ดาวดิน และนักโทษการเมืองทั้งหมด
ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Alliance for Human Rights (TAHR)
________________________________________________
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
 
เรื่อง เรียกร้องสิทธิประกันตัวแก่ไผ่ ดาวดิน และนักโทษการเมือง
 
เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำรัฐบาลเผด็จการทหาร แห่ง
ประเทศไทย
 
นับตั้งแต่ท่านได้เข้ามาบริหารประเทศได้เกือบ ๓ ปี ท่านได้สัญญากับประชาชนว่า ท่านจะคืนความสุขให้แก่ประชาชนและมุ่งสร้างความปรองดองให้คนทั้งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเข้ามาบริหารประเทศนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า สิ่งที่ท่านได้ให้สัญญานั้น มันเป็นแค่ความฝันทั้งสิ้น ท่านมิได้แม้แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกทางความคิด แม้กระทั่งกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ท่านได้สร้างเงื่อนไข สร้างกฎระเบียบหลาย ๆ ด้าน เพื่อปิดกั้นประชาชนไม่ให้มีโอกาสแสดงความคิดต่างๆห้ามมิให้ชูสามนิ้ว ห้ามชุมนุมเกิน ๕ คน ห้ามกินแซนด์วิชเป็นกลุ่ม ห้ามถาม ห้ามวิจารณ์ และห้ามต่างๆนานา ซึ่งข้อห้ามเหล่านี้ เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนไทย ซึ่งเป็นความชอบธรรมที่พวกเขาสมควรจะได้รับ แต่ท่านกลับเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ
ในกรณีของไผ่ ดาวดิน เขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง เป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่ง เขามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย และไผ่ ดาวดินก็มีแค่มึอเปล่า และความที่รักประชาธิปไตย เขาไม่ใช่ผู้ร้ายเดนตายมาแต่ไหน เขาแค่เป็นนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ไผ่ไม่มีความผิดอะไรและไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะต้องถูกจองจำในเรือนจำ ไม่มีค่ากล่าวอ้างใด ๆ ที่จะอธิบายเหตุผลว่าไผ่จะต้องหมดอิสรภาพและสมควรต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ที่สำคัญที่สุด ไผ่ ดาวดินจำเป็นต้องสอบวิชาสุดท้ายเพื่อจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ การจองจำไผ่ในเรือนจำโดยไร้เเหตุอันสมควรจนเขาไม่สามารถกลับไปสอบได้นั้น ถือเป็นความโหดร้ายเกินไปสำหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ต้องหมดโอกาสด้วยเหตุเพียงแค่ว่า ไผ่มีแนวความคิดเห็นตรงกันข้ามกับท่านประยุทธ์และคณะ เปรียบเสมือนว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กและจงใจทำลายอนาคตเยาวชนไทยคนหนึ่ง
เจตน์จำนงของท่านที่ได้ยึดอำนาจของปวงชนชาวไทยนั้น ท่านอ้างว่าเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ มุ่งสร้างความปรองดอง และคืนความสุขให้ประชาชน แต่ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ มันตรงกันข้ามกับที่ท่านได้สัญญาไว้ทั้งหมด อันที่จริง ไผ่ ดาวดินเป็นเยาวชนตัวอย่างคนหนึ่ง ซึ่งเป็นความหวังและแรงสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าได้ ดังนั้น หากท่านมีเจตนารมณ์ที่จะทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงตามที่ท่านอ้าง เราจึงใคร่ขอความเป็นธรรมจากท่าน จงปล่อยให้ไผ่ ดาวดิน รวมถึงนักโทษการเมืองทั้งหมดได้รับอิสรภาพกลับคืน เพื่อที่เขาจะได้กลับไปสอบวิชาสุดท้ายและกลับคืนสู่ครอบครัวของเขา
 
ขอแสดงความนับถือ
 
ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

OPEN LETTER to the Thai Embassy. Subject: Pai Daodin

OPEN LETTER TO the Thai Embassy

Dear Ambassador,

I am writing to you on Martin Luther King Day in the US, to appeal to your government on behalf of Jutapat Boompattararaksa (Pai Daodin ไผ่ ดาวดิน), a peaceful protester who has been locked up for nothing. It should not be a crime to share an ordinary BBC news article, which is what he did. If the Thai government thinks the BBC news article reported something falsely, the Thai government is free to demonstrate how and where the BBC reporters are wrong. The Thai government has no right to lock up people who read and share the news. To the world, Pai Doadin looks like American civil rights activist, Rosa Parks, who was taken off to jail when she refused to give up her seat on the bus for white people. Both Rosa Parks and Pai Daodin broke a rule that should never have been a rule. Laws should apply to all people equally. There should not be a law that favors white people over black people. Similarly, there should not be a law (lese majesty) that causes hundreds to go to jail to protect a few members of the royal family. According to the UN Universal Declaration of Human Rights, freedom of expression is an international human right that cannot be taken away, not even by an anti-blasphemy law such as Thailand’s Article 112. Furthermore, Pai Daodin did not even say anything negative about the king, he only shared a news article that thousands of other people also shared. It is obvious that he was singled out for prosecution because he is a political dissident.

The world does not forget that Pai Daodin went on a hunger strike and became very sick the last time he went to jail for nothing. On that occasion he was imprisoned for recommending “Vote No” on the junta’s draft constitution. In this case also, Pai Daodin looks exactly like Rosa Parks, ignoring laws that make absolutely no sense and violate human rights. Like Rosa Parks, Khun Pai also used nonviolent means to draw attention to the injustice being done to himself and other Thais.

Khun Pai is not a dangerous criminal and should be allowed bail. He is a law student who needs to be out of jail so he can take his exams and have a chance to graduate. While in jail, he has been subjected to frequent body cavity checks which are a further violation of his person.

Thailand wants the people of the United States and the world to respect its kings, but going forward, this will be impossible unless the Thai King makes an effort to rectify the horrible injustices being perpetuated in his name. In fact our group has petitioned King Vajiralongkorn to release ALL the lese majesty subjects and to call for an end to lese majesty. King Vajiralongkorn has the power to right the wrong that is the Thai lese majesty law and thereby instantly improve the welfare of all Thais and restore the reputation that Thailand once had as a leader in democracy and human rights in the region.

We applaud the recent release from jail of Red Shirt leader Jatupon Prompan for medical reasons. Perhaps something similar can be worked out for Pai Daodin, so that he can take his exams. But, ultimately, we want all the charges against this young man dropped.

Pai Daodin is my immediate concern today. But our group is also worried about Thanat Thanawatcharanon (Tom Dundee), who was sentenced to over 10 years in jail for supposed insults to the monarchy. The Center for Inquiry has noticed that this case is very similar to the horrific case of Raif Badawi, who was sentenced to 10 years in jail and 1,000 lashes for supposed insults to Islam.

And we can’t forget prisoner of conscience Somyot Prueksakasamesuk, the editor who is charged with lese majesty for merely publishing 2 articles written by others, who has served more than 5 years in jail, and can’t seek a pardon from the King because he will not plead guilty to the charge of lese majesty. His actions also remind us of celebrated US civil rights leaders.

Thank you for consideration of our requests.

Sincerely,

Ann Norman
Executive Director of the
Thai Alliance for Human Rights
ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

Pai Daodin is Thailand’s Rosa Parks

By Ann Norman

On December 3, two days after Thailand’s new king took the throne, Khon Kaen Univeristy Student Pai Daodin, (real name Jatupat Boompattararaksa), became the first lese majesty victim of the King’s new reign by pushing “share” on an ordinary BBC news article: “Profile: Thailand’s New King Vajiralongkorn” (Pai shared the Thai version of this article). It is a good article and an important article, and I recommend you check it out.

Continue reading

Still Looking for ex-Princess Srirasmi

By Ann Norman

This week I was delighted to hear from a friend that the ex-Princess Srirasmi is still alive. He sent me a video that shows her very clearly walking behind the royal family at what looks to be the funeral of King Bhumipol. An arrow points her out and highlights the blurry pictures of her. If is definitely her. I went to my facebook page to share good news (with an apology for the false alarm that she may be dead), when the same friend said, “Sorry. It’s disinformation.” He identified the clip as from an earlier funeral for King Bhumipol’s sister.
Here is the first clip:


And here is a longer video that clearly identifies the context. This video is labeled the Royal Cremation of HRH Princess Galyani Friday 14, November 2008:

Now I’m wondering, is someone trying to the counter the rumors that Srirasmi has been murdered by using a fake clip? Does anyone have a real clip that shows she is alive? This is the ex-wife of the new King of Thailand and it would be in everyone’s interest to put to rest the rumors that she has been disappeared or murdered. PLEASE show us that she is still alive. We also want to know that her mother, father and other jailed family members are still alive. Thank you.