Monthly Archives: February 2017

Pai Daodin’s Letter from Jail, August 10, 2016

Pai Daodin wrote this letter from jail, on August 10, 2016, when he was in jail for recommending “Vote No” on the junta’s draft constitution. He was the fourth day into his hunger strike. His words are just as appropriate today as he awaits trial for the crime of sharing a BBC news article on Facebook:

ในระหว่างที่คุณฉีกกฎหมาย ผมเป็นคนผิดกฎหมาย
“While you tear the law, I become illegal.
ในระหว่างที่คุณอิ่ม ผมกำลังอดอยาก
While you are well fed, I’m starving.
ในระหว่างที่คุณนอนเตียง ผมกำลังนอนกระเบื้องสองแผ่น
While you sleep on the bed, I’m sleeping on 2 pieces of tile.
ในระหว่างที่คุณสร้างความจริง ผมกำลังพูดความจริง
While you fabricate truth, I’m telling the truth.
ในระหว่างที่คุณทำลาย ผมอยากสร้างสรรค์
While you destroy, I want to create.
ในระหว่างที่คุณสร้างความชอบธรรม ผมกำลังสร้างความยุติธรรม
While you create legitimacy, I’m creating justice
ในระหว่างที่คุณสู้ด้วยปืน ผมกำลังสู้ด้วยหัวใจ
While you fight with guns, I’m fighting with heart.
ในระหว่างที่คุณสร้างความเกลียดชัง ผมกำลังสร้างความรัก
While you create hatred, I’m creating love.
ในระหว่างที่คุณใช้อารมณ์ ผมกำลังใช้เหตุผล
While you use emotions, I’m using reason.
ในระหว่างที่คนทุกข์ยาก คุณกำลังมีความสุขอยู่
While people are suffering, you are happy.
ไหนบอกคืนความสุข
Didn’t you say you came to bring back happiness?
ความสุขนั้นเป็นของใคร
Whose happiness is that?
ใครเป็นคนทุกข์
Who are the ones suffering?
คุณมาคืนความสุขให้ใคร
Who are you giving the happiness to?
ขอฝากบอกทุกคน
I’m telling everyone,
ไม่เป็นไร เอาใหม่เก่งกว่า
“OK. Next time will be better.”

ไผ่ ดาวดิน
Pai Daodin
10 ส.ค. 2559
August 10, 2016

My humble opinion and analysis of the barbaric lese majeste (LM) law or Article 112 of the Thai Criminal Code, by Narisara Viwatchara

(Article reprinted with permission; cartoon by Shucking Korn, also reprinted with permission)

กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112 ) เปรียบเสมือนเป็นเซลล์มะเร็งร้ายในร่างกายคนเรา ที่ทำให้เราหยุดความคิดสร้างสรร หยุดการพูด การแสดงออก จนในที่สุดเกิดความกลัวจนเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางการงานและเศรษฐกิจของตัวเองและลามไปถึงของประเทศ พวกเราทุกคนจะต้องจัดการทำลายเชื้อร้ายตัวนี้ให้เร็วที่สุด ก่อนที่ประเทศชาติจะดิ่งลงเหวนรก

Lese majeste law (Article 112) is like a cancer cell in our body. It inhibits creativity in the mind and causes self-censorship and fear which ultimately become a drag to the nation’s economic progress. It must be removed quickly before the country sinks into the abyss!

ภายใต้กฎหมายหมิ่นใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าดูถูกดูหมิ่นกล่าวร้าย พระมหากษัตริย์ ราชินีองค์รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริง ก็ตามจะต้องได้รับโทษ อย่างน้อย 3 ถึง 15ปี ต่างกรรมต่างวาระ

Under the draconian lese majeste law, it is stated that no one shall make any negative remarks to 4 individuals regardless of whether it is based upon factual information, lest they spend up to 15 years in jail for each offense, if convicted.

เมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่แปลกมากๆผู้พิพากษาท่านหนึ่งได้รวมเอาสุนัขของกษัตริย์ร่วมอยู่ในหมวดของกฎหมายหมิ่นด้วย

In a bizarre legal brief in connection with LM case last year, a royal dog was included by a judge to be shielded from defamation!

กฎหมายหมิ่นหรือมาตรา 112 มีคำจำกัดความดังนี้

Article 112 of the Criminal Code purely states,

คำจำกัดความมาตรา 112ให้อ่านข้างต้นนะค่ะ

“Whoever defames, insults, or threatens the king, queen, the heir, or the regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years.”

ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อเดือนพฤษภา 2014 คดีเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นได้เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก

After General Prayuth Chan-ocha seized control of the country in the May 2014 coup, the number of lese majeste (LM) cases have increased exponentially throughout the country.

ผู้ต้องหาส่วนใหญ่จะได้รับการกดดันโน้มน้าวให้ยอมรับผิดเพื่อให้ได้รับการผ่อนโทษ แต่ในประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกจะถือว่าผู้ต้องหาผู้นี้จะ ได้รับเกียรติเป็นวีรบุรุษหรือวิรสตรีค่ะ

Most defendants are urged to plead guilty in order to get a leniency from the judge. In the eyes of any civilized nation, all of the alleged defendants would be considered a hero!  Continue reading

Letter from Somyot Prueksakasemsuk to Pai Daodin (translated by Thai Alliance for Human Rights)

Dear Pai Dao Din,

In the era of darkness and black out, civilians live in terror and surrender under the illusion of peaceful tranquility for the lasting stability of the privileged people. Pai Dao Din, you are the candle that illuminates the darkness of the night.

The right to bail is a right in the justice system which the constitution stipulates, that in a criminal case a defendant shall be presumed not yet guilty before the verdict and shall not be treated as a criminal. Therefore your struggle is valuable in the fight for freedom and meaningful to Thai society–both in the matter of rights in the justice system and in freedom of speech of Thai people, which are rights we were born with.

I admire your courage and insistent fight for fairness, justice, liberty, and rights of Thai people for a new society that is good for everyone.

Somyot Prueksakasemsuk

January 12, 2017

ถึงไผ่ ดาวดิน

ยุคสมัยแห่งความมือมนและอนธการ ประชาชนมีชีวิตหวาดกลัวและยอมจำนนภายใต้มายาภาพของความสงบราบคาบ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของพวกอภิสิทธิ์ชนทั้งหลาย ไผ่ ดาวดิน คือแสงเทียนที่ส่องสว่างของคืนอันมืดมิด

สิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่า ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ายังไม่มีความผิดก่อนคำพิพากษาถึงที่สุด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนผู้กระทำความผิดไม่ได้ การต่อสู้ของ ไผ่ ดาวดิน จึงมีคุณค่าในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและมีความหมายต่อสังคมไทย ทั้งในเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวมาแต่เกิด

ขอชื่นชมกับความกล้าหาญและการยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง ความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทย เพื่อสังคมใหม่ที่ดีงามสำหรับทุกคน

สมยศ พฤกษาเกษมสุข

12 มกราคม 2560

Thai Alliance for Human Rights letter to US State Department about Crisis at Wat Phra Dhammakaya

Dear Assistant Secretary Daniel R. Russel, State Department,

Hi, I am Ann Norman, Executive Director of the Thai Alliance for Human Rights. Please be aware that there is an emergency at Wat Prah Dhammakaya in Thailand. The Prime Minister and former coup leader Prayut Chan-o-cha is using Article 44 of the Interim Constitution (the Dictator’s Law, by which he gives himself the power to do anything he thinks necessary) to invade this gigantic, very modern, very wealthy Buddhist temple (in a compound of about 1.5 square miles) in order to arrest the temple’s hororary Abbot Phra Dhammachayo and charge him with embezzlement (he accepted a donation that had been embezzled and has since returned it – other more minor charges have been piled on.) The government has mobilized 20 teams of the Department of Special Investigations, 3,600 police officers and 900 soldiers to surround the temple and search it for the abbot, who may or may not be there. The members of the temple (ordinary laypeople who come and go, attending for a weekend or special event and returning home) view this as politically motivated harassment of their religion.

The Thai Alliance for Human Rights considers this huge mobilization just to charge one elderly abbot with a nonviolent crime to be an overreaction that risks a catastrophe. There is no downside to waiting it out. There is no ongoing crime that needs to be stopped. Already, social media shows that one girl was accidentally run over and killed by a huge military vehicle associated with this operation. There have been scuffles between monks and investigative agents and between laypeople and investigative agents. Because this involves religion and people’s fundamental beliefs, some followers claim they are willing to die for the principle that the government should not be interfering with their temple. There is also a widespread fear among members, who have poured their own money into building the temple, that the government will try first discredit the temple and then steal its assets. This fear is reasonable in light of the prosecution of ex-Prime Minister Yingluck for mismanagement of the rice scheme and the use of Article 44 to freeze her assets in connection with that case.

With so much at stake, we have the set-up for potential disaster. As you know, suppression of protests in Thailand often end violently and then no one is ever prosecuted. If anything goes wrong in this operation, the government would once again be absolved, this time by Article 44. We cannot let the rulers of Thailand continue to act with impunity. There has to be more respect for citizens and their rights to differing opinions and types of religion, and a commitment to the rule of law and equal treatment under the law.

Please recommend to the Thai government that they desist with their operation against Wat Phra Dhammakaya.

Thank you,

Ann Norman
Executive Director of the Thai Alliance for Human Rights
ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
Website: http://tahr-global.org/
Email: ann.norman@tahr-global.org

PLEASE WATCH WHAT IS HAPPENING NOW AT WAT PHRA DHAMMAKAYA!!! Invasion in progress

Ann Norman blogging

So Prayut is seriously going to go to war with a gigantic temple of laypeople vowing to give up their lives for their abbot – so they can charge him with embezzlement? Of money that has already been returned? Why doesn’t the abbot just give himself up? Good question at this point, but a missing piece of the puzzle is that according to Thai law you can’t jail a monk without first defrocking him. So even if they decide to hold him until trial, he will be defrocked. This explains the big tug of war over whether he could be charged inside the temple. He was sure if he came out of the temple, he would be defrocked and he is reportedly very sick and wanted to die as a monk. So the followers view the charges and the current invasion as a way to harass and discredit their temple without even having to prove any wrongdoing and then they assume the government will probably steal their assets. This is why they are saying they are willing to die as human shields.

The government’s action is way out of proportion to the problem. It is reckless. As we already mentioned, according to pictures on social media, one girl was already accidentally run over by a military truck in this operation. Prayut by invoking Article 44 and invading a gigantic temple of devoted laypeople is risking catastrophe.

Thai Alliance for Human Rights comments on the critical situation at Wat Pra Dhammakaya.

The Thai Alliance for Human Rights would like to comment quickly on the critical situation at Wat Pra Dhammakaya. This is a gigantic temple that looks like a space ship from the outside and an ultramodern airport terminal from the inside. Coup leader Prayuth Chan-o-cha has invoked the all-purpose Article 44 of the Interim Constitution (in which he gives himself permission to do anything he feels like doing) to authorize the use of overwhelming force to enter the temple and serve charges of embezzlement and money laundering to the temple’s sick and elderly Abbot Phra Dhammachayo. (There are actually about 150 miscellaneous charges which were piled on after the abbot refused to come out and respond to the major charges). In response to the refusal of the Abbot to come out and acknowledge the charges after several years, the government has mobilized 20 teams of the Department of Special Investigations, 3,600 police officers and 900 soldiers to surround the temple and search it for the abbot, who may or may not be there. Continue reading

ENGLISH TRANSLATION OF A LETTER from SOMYOT PRUEKSAKASEMSUK to the Chair of Thailand’s National Human Rights Commission regarding Human Rights Violations in Prison.

At Bangkok Remand Prison
33 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao Sub-District,
Chatuchak District, Bangkok 10900

June 14, 2016
Subject: Human Right Violation Complaint

Dear Mrs Angkhana Neelapaijit, Chair of National Human Rights Commission,

I’m Somyot Prueksakasemsuk, jailed under Article 112 of the Thai Criminal Code, the lese majesty law, without the right of bail or release from detention, even though the case is still in trial in the Supreme Court, which extremely violates [my] human rights. I’ve been jailed like a prisoner at Bangkok Remand Prison since April 30, 2011 or for 5 years. In general, I was treated conventionally under the prison Zone 1; however since March 1, 2016, Department of Corrections put out many unreasonable regulations and commands that caused lower quality of life, greater misery and hardship, and other terrible effects for prisoners. These not only violated human rights, but also damaged prisoners’ financially, and wasted government budgets. Therefore I would like to complain to National Human Right Commission as follows:

1. From the 6th to 8th of June, 2016 corrections officers seized mattresses, pillows (size 7.5 x 180 x 3 cm), and blankets that prisoners (approximately 5,000 prisoners) had bought from the prison at about 800–1,000 baht per set, and they threw them away. It wasted at least 5 million baht. Meanwhile Department of Corrections specified that each of us have only 3 blankets for bedding to use instead of mattress, pillow, and blanket. All of the blankets are low-quality, hard to clean, and accumulate dust and germs. Furthermore, they are not enough to protect us during winter between December and January of every year. Continue reading

The World Community Must Know “Who is Pai Dao Din?”

Reprinted from Red USA

If the world knows what Pai Dao Din and his fellow college students from Khon Kaen University have done for the less opportunity and villagers in rural Thailand during the past several years, the world community will understand why the Thai junta government hates and tries to get rid of him.

Pai whose real name is JATUPAT BOONPATTARARAKSA and his fellow college students under the organized name of “Dao Din Group” have helped the poor and the disadvantaged from being intimidation and exploitation by owners of mining industries.

“Dao Din” means “Star on Earth.”

Why Pai Dao Din alone was charged with cyber crime of sharing an article from BBC while over 2,000 people did share the same article? He has been refused bails for 6 times and has been imprisoned up till now.

From the original charges against Thailand’s Cybercrime Act (amendment April 26, 2016) Pai Dao Din is accused of additional serious allegation…Les Majeste (article 112) with no ground.

Dao Din Group and its affiliate ENGAGE (Education Network for Global and Grassroots Exchange) have joined hands with Khon Rak Ban Kerd Group, Loei province (Group of People Who Love Their Homeland, Loei Province) help protecting people in Loei Province.

Their letter to support the struggle of Shuar people and Acción Ecológica in Ecuador will make the world understand and know why the Thai junta government will never let free Pai Dao Din.

The following paragraph is part of the letter of Pai’s affiliation in Thailand to support Shuar people and Acción Ecológica in Ecuador…

“In protecting our homelands from destructive industries, i.e. gold mining, coal mining, potash mining and coal power plant, we have also experienced intimidation by Thai governments, especially this military government. Under its rule and unjust laws, we have been suppressed from organizing public activities to show our concerns and opposition toward these dirty industries; some of us are being prosecuted; some of us are threatened with forced disappearance; and we are under constant surveillance by the authorities. But we stand by our rights to protect our homelands and our children.
//
We realise that our struggles, of Thai communities and of the Shuar people, are the same struggle; And our voices shall not be silenced.”

READ THE FULL LETTER FROM Dao Din organization in Thailand to Acción Ecológica in Ecuador, Jauary 3, 2017 (LETTER IS IN 3 languages):

Continue reading

จดหมายจากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้กับไผ่ ดาวดิน และนักโทษการเมืองทั้งหมด ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

จดหมายจากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้กับไผ่ ดาวดิน และนักโทษการเมืองทั้งหมด
ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

Thai Alliance for Human Rights (TAHR)
Website: http://tahr-global.org Email: president@tahr-glogal.org
______________________________________________________
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง เรียกร้องสิทธิประกันตัวแก่ไผ่ ดาวดิน และนักโทษการเมือง
เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำรัฐบาลเผด็จการทหาร แห่ง
ประเทศไทย

นับตั้งแต่ท่านได้เข้ามาบริหารประเทศได้เกือบ ๓ ปี ท่านได้สัญญากับประชาชนว่า ท่านจะคืนความสุขให้แก่ประชาชนและมุ่งสร้างความปรองดองให้คนทั้งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเข้ามาบริหารประเทศนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า สิ่งที่ท่านได้ให้สัญญานั้น มันเป็นแค่ความฝันทั้งสิ้น ท่านมิได้แม้แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกทางความคิด แม้กระทั่งกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ท่านได้สร้างเงื่อนไข สร้างกฎระเบียบหลาย ๆ ด้าน เพื่อปิดกั้นประชาชนไม่ให้มีโอกาสแสดงความคิดต่างๆห้ามมิให้ชูสามนิ้ว ห้ามชุมนุมเกิน ๕ คน ห้ามกินแซนด์วิชเป็นกลุ่ม ห้ามถาม ห้ามวิจารณ์ และห้ามต่างๆนานา ซึ่งข้อห้ามเหล่านี้ เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนไทย ซึ่งเป็นความชอบธรรมที่พวกเขาสมควรจะได้รับ แต่ท่านกลับเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ

ในกรณีของไผ่ ดาวดิน เขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง เป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่ง เขามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย และไผ่ ดาวดินก็มีแค่มึอเปล่า และความที่รักประชาธิปไตย เขาไม่ใช่ผู้ร้ายเดนตายมาแต่ไหน เขาแค่เป็นนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ไผ่ไม่มีความผิดอะไรและไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะต้องถูกจองจำในเรือนจำ ไม่มีค่ากล่าวอ้างใด ๆ ที่จะอธิบายเหตุผลว่าไผ่จะต้องหมดอิสรภาพและสมควรต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ที่สำคัญที่สุด ไผ่ ดาวดินจำเป็นต้องสอบวิชาสุดท้ายเพื่อจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ การจองจำไผ่ในเรือนจำโดยไร้เเหตุอันสมควรจนเขาไม่สามารถกลับไปสอบได้นั้น ถือเป็นความโหดร้ายเกินไปสำหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ต้องหมดโอกาสด้วยเหตุเพียงแค่ว่า ไผ่มีแนวความคิดเห็นตรงกันข้ามกับท่านประยุทธ์และคณะ เปรียบเสมือนว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กและจงใจทำลายอนาคตเยาวชนไทยคนหนึ่ง

เจตน์จำนงของท่านที่ได้ยึดอำนาจของปวงชนชาวไทยนั้น ท่านอ้างว่าเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ มุ่งสร้างความปรองดอง และคืนความสุขให้ประชาชน แต่ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ มันตรงกันข้ามกับที่ท่านได้สัญญาไว้ทั้งหมด อันที่จริง ไผ่ ดาวดินเป็นเยาวชนตัวอย่างคนหนึ่ง ซึ่งเป็นความหวังและแรงสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าได้ ดังนั้น หากท่านมีเจตนารมณ์ที่จะทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงตามที่ท่านอ้าง เราจึงใคร่ขอความเป็นธรรมจากท่าน จงปล่อยให้ไผ่ ดาวดิน รวมถึงนักโทษการเมืองทั้งหมดได้รับอิสรภาพกลับคืน เพื่อที่เขาจะได้กลับไปสอบวิชาสุดท้ายและกลับคืนสู่ครอบครัวของเขา

ขอแสดงความนับถือ

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

The President of the European Commission responds to our letter supporting Pai Daodin

President of the European Commission
Dear Ms Norman,

Thank-you for your email of 19 January 2017 to President Juncker regarding the case of Pai Daodin. We are aware of this case, and have, in fact, been aware of it for some time.

There was European diplomatic observation of his court case last year and we continue to monitor the many human rights cases of concern in Thailand, including this one.

We continue to support their right to freely and peacefully express their views, in line with Thailand’s international obligations.

Best regards,
Carl-Henrik Hall

Desk-officer for Thailand.