ชี้ผิดชี้ถูก 11 กันยายน 2559 ….. ตอน………… ทรราช คสช.ปฏิรูปเพื่อทำลายระบอบประชาธิปไตย

ชี้ผิดชี้ถูก 11 กันยายน 2559 …..

ตอน…………

ทรราช คสช.ปฏิรูปเพื่อทำลายระบอบประชาธิปไตย ฉุดไทยสู่หลุมดำ

—- โดย ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ —
เลขาฯเสรีไทย—

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *