10 ปีที่ผ่านมา แต่ละวันคืนไม่ได้เปลี่ยนไปเลย…ทำไมเราถึงแตกแยก

10 ปีที่ผ่านมา แต่ละวันคืนไม่ได้เปลี่ยนไปเลย…ทำไมเราถึงแตกแยก
ชุมนุมขับไล่รัฐบาล รัฐประหาร ล้อมปราบ ได้รัฐบาลแต่งตั้ง แล้วชุมนุมใหม่
เราถูกบังคับให้เกลียดคนที่เราไม่เคยรู้จัก เหลือง-แดง
ทำไม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *