จดหมายจากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้กับไผ่ ดาวดิน และนักโทษการเมืองทั้งหมด

จดหมายจากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้กับไผ่ ดาวดิน และนักโทษการเมืองทั้งหมด
ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Alliance for Human Rights (TAHR)
________________________________________________
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
 
เรื่อง เรียกร้องสิทธิประกันตัวแก่ไผ่ ดาวดิน และนักโทษการเมือง
 
เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำรัฐบาลเผด็จการทหาร แห่ง
ประเทศไทย
 
นับตั้งแต่ท่านได้เข้ามาบริหารประเทศได้เกือบ ๓ ปี ท่านได้สัญญากับประชาชนว่า ท่านจะคืนความสุขให้แก่ประชาชนและมุ่งสร้างความปรองดองให้คนทั้งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเข้ามาบริหารประเทศนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า สิ่งที่ท่านได้ให้สัญญานั้น มันเป็นแค่ความฝันทั้งสิ้น ท่านมิได้แม้แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกทางความคิด แม้กระทั่งกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ท่านได้สร้างเงื่อนไข สร้างกฎระเบียบหลาย ๆ ด้าน เพื่อปิดกั้นประชาชนไม่ให้มีโอกาสแสดงความคิดต่างๆห้ามมิให้ชูสามนิ้ว ห้ามชุมนุมเกิน ๕ คน ห้ามกินแซนด์วิชเป็นกลุ่ม ห้ามถาม ห้ามวิจารณ์ และห้ามต่างๆนานา ซึ่งข้อห้ามเหล่านี้ เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนไทย ซึ่งเป็นความชอบธรรมที่พวกเขาสมควรจะได้รับ แต่ท่านกลับเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ
ในกรณีของไผ่ ดาวดิน เขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง เป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่ง เขามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย และไผ่ ดาวดินก็มีแค่มึอเปล่า และความที่รักประชาธิปไตย เขาไม่ใช่ผู้ร้ายเดนตายมาแต่ไหน เขาแค่เป็นนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ไผ่ไม่มีความผิดอะไรและไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะต้องถูกจองจำในเรือนจำ ไม่มีค่ากล่าวอ้างใด ๆ ที่จะอธิบายเหตุผลว่าไผ่จะต้องหมดอิสรภาพและสมควรต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ที่สำคัญที่สุด ไผ่ ดาวดินจำเป็นต้องสอบวิชาสุดท้ายเพื่อจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ การจองจำไผ่ในเรือนจำโดยไร้เเหตุอันสมควรจนเขาไม่สามารถกลับไปสอบได้นั้น ถือเป็นความโหดร้ายเกินไปสำหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ต้องหมดโอกาสด้วยเหตุเพียงแค่ว่า ไผ่มีแนวความคิดเห็นตรงกันข้ามกับท่านประยุทธ์และคณะ เปรียบเสมือนว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กและจงใจทำลายอนาคตเยาวชนไทยคนหนึ่ง
เจตน์จำนงของท่านที่ได้ยึดอำนาจของปวงชนชาวไทยนั้น ท่านอ้างว่าเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ มุ่งสร้างความปรองดอง และคืนความสุขให้ประชาชน แต่ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ มันตรงกันข้ามกับที่ท่านได้สัญญาไว้ทั้งหมด อันที่จริง ไผ่ ดาวดินเป็นเยาวชนตัวอย่างคนหนึ่ง ซึ่งเป็นความหวังและแรงสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าได้ ดังนั้น หากท่านมีเจตนารมณ์ที่จะทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงตามที่ท่านอ้าง เราจึงใคร่ขอความเป็นธรรมจากท่าน จงปล่อยให้ไผ่ ดาวดิน รวมถึงนักโทษการเมืองทั้งหมดได้รับอิสรภาพกลับคืน เพื่อที่เขาจะได้กลับไปสอบวิชาสุดท้ายและกลับคืนสู่ครอบครัวของเขา
 
ขอแสดงความนับถือ
 
ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *