ชัยภูมิ ป่าแส Chaiyaphoom Pasea

(A tribute by a member of the Thai Alliance for Human Rights; in Thai and English)

ชัยภูมิ เป็นเยาวชนตัวอย่าง ชาวลาหู่ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รู้จักกันดี เขามีชื่อเสียงในฐานะนักกิจกรรมตัวยง มีผลงานของตัวเองทั้งหนังสั้น สารคดีและบทเพลงผ่านหน้าจอโทรทัศน์ และเว็บไซค์ยูทูป ทุกคนรู้จักเด็กคนนี้ในฐานะคนของสังคมที่เรียกร้องสิทธิให้กับชาติพันธุ์ของตัวเอง

Chaiyaphoom was a good role model for youth. He is Lahu (ethnic minority) and lives in Chiangdao, Chiangmai Province, Thailand. He has a reputation as a well-known, avid activist, having his own short films, documentaries, and music disseminated through TV, website, and YouTube. Everyone recognizes this boy as social person who demands rights for his own ethnicity.

ชัยภูมิ เป็นเด็กชาวเขา เผ่าลาหู เป็นไร้สัญชาติ พื้นฐานครอบครัวเป็นคนยากจน พ่อแม่ ป่วยเป็นโรคประจำตัว ชัยภูมิ ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบ ชัยภูมิ มีความประพฤติตัวดีมาตลอดและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชน ขัยภูมิรักเสียงเพลงและเสียงดนตรี และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด.

Chaiyaphoom, was a Lahu hilltribe boy, and the Lahu are stateless. The family he came from was poor, his parents had chronic illness. Chaiyaphum had to work to provide for his family since he was 7 or 8 years old. His behavior was good all along, and he was wonderful example for the youth. He loved songs and music and campaigned for resisting drugs.

กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งสุดท้ายก่อนชัยภูมิ จะโดนวิสามัญฆาตกรกรรม ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เขาได้กล่าวเรียกร้องผ่านสื่อและสังคม ให้ได้รู้ถึงปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ และให้รัฐบาลคำนึงถึงสิทธิของชาติพันธุ์ของพวกเขา ที่โดนกีดกันและโดนดูถูกมาตลอด

Chaiyaphoom’s last activity for society before this extraordinary killing: on March 15, 2017, he announced to the media and society that they should get to know the problems of the ethnic groups and that the government should consider the rights of the ethnic groups, who are sidelined from society and always looked down upon.

ไม่มีใครที่จะเลือกเกิดได้ ณ. ตอนนี้ สังคมไทยต้องสูญเสีย เยาวชนตัวอย่างที่ดีไปอีกคนในสังคม ปัญหาเหยียดเผ่าพันธุ์ ปัญหาชนชั้น น่าจะหมด ไปได้แล้ว อีกกี่ขีวิตที่จะต้องมีจุดจบเช่นนี้ เมืองไทยช่างเลวร้ายที่สุดของ จากการกระทำของทหารและรัฐบาล สิทธิความเป็นคนหมดสิ้นลงไปทุกวันทุกวัน.

No one can choose their birth. Now Thailand society has lost a good example to other young people in society. Racist apartheid problems need to end. How many more lives must end like this?! Thailand is so terrible due to the actions the military and government, everyday utterly destroying the rights of humanity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *