เสียงสุดท้าย Last Voice of Democracy

เขียนด้วย Red Eagle สมาชิกคนหนึ่งแห่งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

ประชาชน อ่อนล้า หมดแรง หมดกำลังใจ ไม่รู้ทิศทางชีวิตว่าจะไปทางทิศไหน ไม่มีที่พึ่ง เหมือนชีวิตจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างมืดมนต์ หมดหนทาง เหมือนตายทั้งเป็น ชีวิตความเป็นอยู่ สิทธิเสรีภาพ ถูกริดรอนไปทุกวันๆ ประชาชนแทบกินนำ้ตาแทนข้าว ความทุกข์ยาก ความลำบากสุดที่จะบรรยาย รัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่า และด้วยความเห็นชอบจากกษัตริย์ที่ไร้คุณธรรม ที่ไม่เห็นความสำคัญ ประชาชน

ความทุกข์ยากของประชาชนที่ต้องเผชิญ ช่างเคว้งคว้าง.ไร้จุดหมายปลายทาง ต่อสู้เผด็จการณ์ มากกว่า 70 ปี ผ่านแพ้มาทุกครั้ง.ลุกขึ้นสู้คราใด มีแค่แพ้กับแพ้ มีแต่ความหวังอันหริบรี่ กี่องค์กร กี่อุดมการณ์ กีชีวิต ที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ก็ต้องพ่ายแพ้ หลายชีวิตต้องมาสังเวยกับความโหดร้าย ตามล่า ตามฆ่า จากเผด็จการ บ้างก็หักหลังกันเอง เพื่อความอยู่รอด บ้างก็ทนความลำบากไม่ไหว ทั้งอ่อนล้า หมดสิ้นกำลังใจ หดหู่ ก้อต้องกลับไปยอมรับสภาพการกดขี่.

ขณะที่ความหวังทั้งหมด ความหวังครั้งสุดท้ายกำลังจะเลื่อนลอยหายลับไปกับสิ่งว่างเปล่านั่น วันหนึ่ง ลุงสนามหลวง หมาน้อย และวงไฟเย็น ก็ได้ออกมาเป็นความหวัง และเป็นปากเสียงให้คนไทยอีกหลายล้านชีวิต ลุงสนามหลวงและทีมงานได้ประกาศจุดยืนอย่างโดดเด่นและท้าทาย ไม่กลัวฟ้าดิน ไม่กลัว แม้จะถูกเผด็จการกษัตริย์ทรราชย์ ตามล้าง ตามฆ่า พวกเขาได้ประกาศอย่างกล้าหาญ ว่าไม่ยอมรับการปกครองแบบกดขี่ ไม่ยอมอยู่ใต้ระบอบกษัตริย์ทรราชย์ ซึ่งหลายคนทราบดีว่าปัญหา ทุกอย่างก้อล้วนมาจากระบอบ และกษัตริย์ทรราชย์ทั้งสิ้น ที่ต้องการจะครอบงำ ต้องการให้อำนาจทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของกษัตริย์ทั้งหมด

ด้วยจุดยืนอย่างเด่นชัด อุดมการณ์ที่แน่วแน่ของลุงสนามหลวง หมาน้อยและทีมงานไม่กี่คน ที่ได้ออกมาเป็นตัวแทนเรียกร้องให้ประชาชนได้ลุกขึ้น เสียงๆนี้ที่เป็นเสียงสุดท้าย และความหวังสุดท้ายของคนหลายล้านชีวิต ที่ต้องออกมาลุกขึ้นสู้กับเผด็จการกษัตริย์และทหาร. กษัตริย์ทรราชย์และผู้มีผลประโยชน์ทั้งหลายเกรงว่าจะต้องสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์มหาศาลและหลุดไปต่อหน้าต่อ แม้ว่าจะใช้กฎหมาย มาตรา 112 สารพัดกฏหมาย ก่อยังไม่สามารถหยุดลุงสนามหลวงและทีมงานได้ เม็ดเงินมหาศาลที่ทหารและราชวงศ์ได้ทุ่มเท เพื่อทำลายลุงสนามหลวงและทีมงาน ก็ไม่สามรถทำอะไรได้ .

ประเทศชาติ อยู่ในภาวะเศรษฐกิจพังทลาย แต่เผด็จการไม่เคยใส่ใจเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนเต็มไปด้วยความเดือดร้อนไปทั่วทุกย่อมหญ้า ประเทศชาติล่มสลาย กลายเป็นประเทศที่ล้มเหลว ณ เวลานี้ขีวิตคนไทยอีกหลายล้านชีวิต อยากฝากความหวังไว้กับ ลุงสนามหลวง หมาน้อย และทีมงาน ความเคลื่อนไหวที่ทีมงานได้ทำอย่างต่อเนื่อง “เสียง เสียงสุดท้าย ความหวังสุดท้าย ในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลง ประเทศ เปลี่ยนขีวิตที่ตกอยู่ในความมืดมาหลายชั่วคน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *