เรียน ท่านประธานาธิบดี ทรัมส์ . . . ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าเผด็จการ

เรียน ท่านประธานาธิบดี ดอลนอล ทรัมส์

ประเทศไทยกำลังประสพกับปัญหาทุกๆด้าน เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าเผด็จการที่ปล้นอำนาจและทำลายระบบ ความชอบธรรมมาจาก ท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนคนไทย ได้เลือกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน และบริหารประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น.

พลเอกประยุทธุ์ได้ใช้กฎหมาย หมิ่นประมาทสถาบัน และมาตรา 44 จากรัฐมูลชั่วคราว ห้ามวิจารณ์ใดๆทั้งสิ้น. คณะเผด็จการณ์ ได้ล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ชน อย่างร้าย รวมทั้ง จำคุก ไล่ล่า ขู่เข็ญ ถึงฆ่าตาย ประชาชนคนที่เห็นแตกต่างและประชาชนที่ได้ออกมาต่อสู้เพราะประชาธิปไตย. นอกจากนี้ก้อยังมีการคลุกครามศาสนา วางแผนปิดล้อมวัดธรรมกาย

คณะเผด็จการณ์ยังเอาผลประโยชน์ของชาติไปยื่นให้รัฐบาลจีนเพื่อต้องการส่วนแบ่งค่านายหน้าเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง. คณะเผด็จการณ์คสช ยังได้ใช้กฎหมายไซเบอร์ควบคุมการติดต่อสื่อสาร ใช้กฎหมาย 112 มาตรา 44 จำคุก ประชาชน 40-50ปี ในบุคคลที่ไม่ศรัทธา ไม่รัก ไม่จงรักภัคดีต่อสถาบันกษัตริย์.

วันที่ 27 กันยายน 2017 ที่ผ่านมา ศาลสั่งให้จำคุก ท่านนายกยิ่งลักษณ์ 5 ปี.

ประยุทธ์ เป็นอาชกรแผ่นดิน เป็นคนขายชาติ ปล้นประเทศชาติ ขโมยผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อเอาเข้าตัวเองและพวกพวก และวางแผนที่จะอยู่สืบทอดในอำนาจตลอดไป.

ฉันเป็นคนไทย-อเมริกา คนหนึ่งขอใช้สิทธิในความถูกต้อง มีความต้องการที่เป็นตัวแทนของประชาชนไทย 70 ล้านคน ที่ไม่สามารถ พูดเรียกร้องใดๆได้ เพราะประยุทธ์ หัวหน้าโจรมาเฟียร์เผด็จการณ์ได้ใช้ปืนจ่อหัวบังคับห้ามเคลื่อนไหว ห้ามแสดงสิทธิในความถูกต้องใดๆทั้งสิ้น.

สิ่งที่ประยุทธ์ได้ปฏิบัติกับพลเมืองของตัวเอง มันตรงกันข้ามกันท่านประธานธิบดีได้ปฏิบัติต่อพลเมืองของท่าน ได้โปรดใตร่ตรอง ในการให้ความร่วมมือ อันจะเป็นเหตุให้เกิดผลร้ายกับประเทศไทยในอนาคต. ได้โปรดคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษย์ชนของคนไทย.

โปรดอย่าให้ความไว้วางใจกับประยุทธ์ว่าจะมีความจริงใจซื่อสัตย์กับท่าน. กรุณาอย่าได้ขายอาวุธใดๆให้กับประยุทธ์ ซึ่งอาวุธเหล่านั้น อาจจะใช้มาทำร้ายประชาชนในภาคหน้าในกรณีต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย.ขอให้ท่านคิดทดแทนมาช่วยเหลือคนไทยที่กำลังต่อสู้กับความยากจนและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอเมริกา และประเทศไทยมีทั้งหมดเหล่านี้หลายทศวรรษที่ผ่านมา

ประยุทธ์ มีส่วนพัวพันธ์ กับการเข่นฆ่าตายหมู่ของผู้คนที่ได้ออกมาประท้องและเรียกร้องประชาธิปไตยในปี 2010 ล่าสุดมีส่วนเกี่ยวข้องรัฐประหารในปี 2006 และ 2014.

เราต้องการ ประชาธิปไตย . เราไม่ต้องการเผด็จการณ์. เราหวังว่าท่านประธานาธิบดีจะตัดสินใจอยู่ฝั่งด้านประชาชนไทย และหวังว่าท่านคงอยากเห็นประเทศไทยเดินไปในทางที่ถูกต้อง และกลับมา

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและอเมริกาดังที่ผ่านมา.

ด้วยความนับถือ

อินทรีย์แดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *