สมัครเป็นสมาชิก

Update!!! กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่นี่

ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกภาคีไทยเพื่่อสิทธิมนุษยชนได้ฟรี ไม่มีค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น

สมาชิกภาพ แบ่งเป็นสามประเภท

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์  เป็นสมาชิกจากทั่วโลกที่รับเชิญ
 2. สมาชิกทั่วไป เปิดให้สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในรัฐต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  สมาชิกประเภทนี้ มีสิทธิและหน้าที่ในการเข้าประชุมและร่วมโหวตในวาระสำคัญต่าง ๆ
 3. สมาชิกสากล  เปิดสำหรับคนไทยและต่างชาติจากทั่วโลก ท่านสามารถร่วมหรือเป็นตัวแทนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ภาคีฯ ส่วนกลางเห็นชอบหรือจัดขึ้น

สมาชิก จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

 1. ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ จากภาคีฯ
 2. ได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พิเศษกว่าผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
 3. ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ ที่อาจจะมีขึ้นสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ ตามที่ระบุสำหรับแต่ละกรณีไป
 4. ได้รับความช่วยเหลือเมื่อท่านถูกละเมิดสิทธิมนุุษยชน
 5. สามารถก่อตั้งภาคีไทยฯ ประจำรัฐหรือประเทศอื่น ๆ ในนามภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เมื่อได้รับความยินยอมจาก Board of Directors ส่วนกลางแล้ว
 6. สิทธิอื่น ๆ ที่มีการระบุไว้ใน By Laws  ของภาคีฯ หรือโดยความยินยอมของ Board of Directors หรือ คณะกรรมการบริหารภาคีฯ โดยคำสั่งของประธานฯ

ท่านจะสามารถสมัครสมาชิกได้ตามทางต่าง ๆ ดังนี้

หนึ่ง กรอกรายละเอียดส่วนตัวตามระบุในแบบฟอร์มนี้ แล้วส่งไปทางอีเมล์ ถึง secretary@thai-ahr.org
สอง กรอกแบบฟอร์มแล้วนำส่งที่ตัวแทนของภาคีฯ ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน  (หรือสแกนแบบฟอร์มที่กรอกแล้วส่งไปที่อีเมล์ข้างต้น)
สาม กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่นี่

 สิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในระดับพื้นฐานที่จะประกันให้เกิดสังคมอันสันติสุขได้อย่างแท้จริง  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมเส้นทางอารยะนี้
–ดร. เพียงดิน รักไทย ประธานภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

One response to “สมัครเป็นสมาชิก

 1. สดับ แก้วคำแสน

  สมัคร เป็นสมาชิก เพื่อความแข้มแข็งขององค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *