ผู้สนับสนุนรางวัลการประกวดบทความ 2013

EssayAwards

 

 

รายนามผู้บริจาครางวัลสำหรับการประกวดบทความ
เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนสากล

ชื่อ-สกุล จำนวนเงินที่บริจาค

สำหรับรางวัลที่

Dr. Thaksin Shinawatra

3300

1

Malee&Jarin Imarrom

600

2

Anake Chaichana

300

2

Sue Pong

300

2

Dr. Snea Thinsan

200

2

Kitti Kittiyachaovalit

200

2

Para Patra

200

2

Vilai Lertsmitivanta

100

2

Wanchai &Rachanee Suksod

208

3

Sunny&Lek Theravitayangul

200

3

Kittipong Tuladhechakorn

185

3

Dr Rasamee&K’ying Sompong Wannissorn

165

3

Amy Chatayabha

100

4

George Zedan

100

4

Cathy Therdphapiyanak

100

4

Pranee Yaibouthes

100

4

Prayudh Laisuwan

100

4

Neil Wantana

100

4

Sompop Mannil

100

4

Tarntip Borriboonratna

100

4

Tweesilp Ampant

100

4

Charoenjit Ngarmwilaidee

100

4

Somsri &Nick Romsri

100

4

Nawalai Denny

100

4

Chutamas& Prachuck Pannarai

100

4

Ann Vachirasaranee

100

4

Winitzchai Jatuporn

100

4

รวมยอดเงินรางวัล ($US)

7458

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *