Category Archives: Political Resources

Political Resources คลิปเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

Press Release from the Thai Alliance for Human Rights: High Stakes Drama in Thailand (and a possible breakthrough for human rights?)

Breaking news and an BIG EDIT: Jumpol Manmai, who Andrew MacGregor Marshall had reported as murdered by the King is NOT dead, but being held in a secret prison in the King’s palace. According to Somsak Jeamteerasukl: “Let me sum up the story for the benefits of your readers who couldn’t read Thai.

First of all, the credit for ‘discovering’ this, belongs to a ‘friend’, not me. On reading the news of Chumpol yesterday, s/he noticed something odd. It was reported that, after appearing in front of the judge in Khorat, Chumpol was brought back to Bangkok to be put in a ‘Provisional Prison of Bhuddha Monthol, Thavi Wattana district’. Curious (because there’s no known prison in that area), s/he searched the Government Gazett and found that in 2012 (during Yingluck’s gov), there was an announcement by the Justice Ministry (which oversees prisons throughout the country) designating an area of 120 square meters in the Thavi Wattana district to be a ‘Provisional Prison of Bhuddha Monthol’. (It’s about the size of a townhouse, which could have more than one floor and the 120 sq.m could cover all floors). Now neither the announcement nor the map accompanied it mentions the Thavi Wattana Palace that belongs to the Crown Prince/ King. But there’s absolutely no doubt that that ‘designated prison area’ is INSIDE his Thavi Wattana Palace.

So, in Chumpol’s case, he is in fact, even after the appearance before the police and the court, still in the King’s personal custody, i.e. kept inside a prison inside his Palace.”

Andrew MacGregor Marshall (who is writing a biography of Vajiralongkorn) reports this weekend on Facebook (February 25):

“Several palace and police sources confirm King Vajiralongkorn’s aide Jumpol Manmai has been murdered. Jumpol had been held incommunicado in Aksa Palace for weeks after displeasing the king. The murder of Jumpol follows the murders of three of Vajiralongkorn’s circle in 2015 — Mor Yong aka Suriyan Sucharitpolwong, Prakrom Warunprapa and Pisitsak Seniwong na Ayutthaya. In 2011, Vajiralongkorn’s men murdered Chaichon Locharernkul in an incident that also led to the death of revered monk Luangta Maha Bua. . . . Vajiralongkorn is killing with impunity.”

On the same Facebook page, Marshall mentions that the King this month also went naked skydiving with his mistress.

We would like use the tabloid-sounding story of Vajiralongkorn to help Pai Daodin, a Rosa Parks–type figure in the Thai human rights and prodemocracy movement. Twenty-five year-old Pai is being held in jail without bail for lese majesty (insulting royalty) simply for sharing an ordinary BBC news article about the king on Facebook. The sentence for lese majesty is 3 to 15 years.

Our long-term strategy is to force Thailand to end its cruel and archaic lese majesty law (you can’t insult the King, Queen, or Heir Apparent.) This law is a tragedy not only for the 50 to 100 people jailed each year for nothing other than excising their right to free speech. The biggest tragedy is the climate of fear that silences a whole population and effectively prevents any political discussion.

When we say that Pai Daodin is Thailand’s Rosa Parks, we mean that he is trained in, and practices nonviolent protest in exactly the same way as Rosa Parks, AND that he is possibly the most sympathetic political prisoner ever to be charged with lese majesty.

It has become abundantly clear that Pai Daodin’s innocence of any wrongdoing is irrelevant to the Thai government prosecuting him for lese majesty––and the strongest condemnation of roughly every human rights organization on the planet, including Amnesty International and the United Nations, is also irrelevant to the Thai government in this case. Furthermore, there is a widespread rumor that it is King Vajiralongkorn HIMSELF who has ordered the persecution of Pai Daodin.

Therefore, the Thai Alliance for Human Rights, has adopted the strategy of telling the story of Pai Daodin and King Vajiralongkorn TOGETHER. It is a project called “The King and Pai” (rhymes with “The King and I”). We invite you to join us in this project––a human interest story with far-reaching human rights potential. The story will be click bait for readers AND it may help free Pai Daodin, and then ALL Thais, from the oppressive lese majesty law.

Please check out the materials below that the Thai Alliance for Human Rights has produced or translated relating to the case of Pai Daodin, including short “The King and Pai” news stories.  Feel free to reprint, excerpt, or adapt for your own stories.

Pai Daodin:

Pai Daodin is Thailand’s Rosa Parks 

OPEN LETTER to the Thai Embassy. Subject: Pai Daodin

A Refutation of Thailand’s Official Response to the International Outcry over lese majesty: “Crimes against humanity”? 

Pai Daodin and the International Struggle for Human Rights: Just Banging Our Heads against a Wall? 

Pai Daodin’s Letter from Jail, August 10, 2016

Letter from Somyot Prueksakasemsuk to Pai Daodin (translated by Thai Alliance for Human Rights)

The King and Pai:

The King and Pai: A Project of the Thai Alliance for Human Rights 

The King and Pai: Part 1 “Missing Home” 

The King and Pai, Part 2: Mothers’ Heartbreak 

The King and Pai, Part 3: “A Typical Week in the Lives” 

King Vajiralongkorn:

An Appeal to His Majesty King Vajiralongkorn

King Vajiralongkorn: A Nightmare for the Censors at Thailand’s Ministry of Truth 

Where is ex-Princess Srirasmi? Show Us She is Alive and Well!! 

Still Looking for ex-Princess Srirasmi

Some third-party materials we have shared:

Free Pai Dao Din! Jailed today Dec. 3 for sharing a BBC news story about King Vajiralongorn (Shared by Pai’s own organization, Dao Din)

The World Community Must Know “Who is Pai Dao Din?” (Shared by RedUSA)

A translated music video “Entrust Love to You, Butterfuly” made for Pai Daodin (At Music of Thai Freedom, which is protected by Thai Alliance for Human Rights)

“Song of the Commoner” ENGLISH VERSION for Pai Daodin

Thailand: End Secret Military Detention Witness to Army Killings Held Incommunicado for Six Days (Human Rights Watch)

For Immediate Release
Thailand: End Secret Military Detention
Witness to Army Killings Held Incommunicado for Six Days 
(New York, March 18, 2015) – The Thai military’s warrantless arrest and secret detention of a witness to alleged army crimes raise grave concerns of a politically motivated prosecution, Human Rights Watch said today. Holding the suspect incommunicado for six days heightened the risk of torture and other ill treatment.
On March 11, 2015, five soldiers took away Natthida Miwangpa, a volunteer nurse who witnessed the shooting of civilians by soldiers during 2010 political confrontations between the Abhisit Vejjajiva government and the “Red Shirts” supported by ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, from her home in Preksaksa district, Samut Prakarn province, near Bangkok. For six days the National Council for Peace and Order (NCPO) junta publicly denied any knowledge of her arrest or whereabouts, raising serious concerns for her safety. However, on March 17, the military handed her over to police at the Metropolitan Police Bureau, which charged her with committing terrorist acts and opposed her bail. Prime Minister Gen. Prayuth Chan-ocha stated that Natthida is being investigated for alleged involvement in a grenade attack at the Bangkok Criminal Court on March 7, 2015. 
“Natthida Miwangpa’s arrest and secret detention by the Thai military should set off flashing red lights,” said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. “Holding a witness to alleged military crimes incommunicado for six days is a profoundly disturbing abuse of authority that has become commonplace under martial law.”
Human Rights Watch has repeatedly raised serious concerns regarding secret military detention by the junta. Since the May 2014 coup, the NCPO junta – headed by General Prayuth – has detained hundreds of politicians, activists, journalists, and people they accuse of supporting the deposed government, disrespecting or offending the monarchy, or being involved in anti-coup protests and activities. The junta claims that arrest warrants are no longer necessary since the country is under martial law. 
Many of these people have been held incommunicado in unofficial places of detention, such as military camps. Military personnel have interrogated many of these detainees without providing access to their lawyers or other safeguards against mistreatment. The NCPO continually fails to provide information about people in secret detention.

The risk of enforced disappearance, torture, and other ill-treatment significantly increases when detainees are held incommunicado in unofficial military detention, Human Rights Watch said. Enforced disappearances are defined under international law as the arrest or detention of a person by state officials or their agents followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty, or to reveal the person’s fate or whereabouts. Enforced disappearances violate a range of fundamental human rights protected under the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Thailand is a party, including prohibitions against arbitrary arrest and detention; torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment; and extrajudicial execution.
“The Thai junta’s use of secret military detention is a serious problem that could turn into a disaster when a detainee turns up dead someday,” Adams said. “The military needs to put an end to this practice immediately.” 
For more Human Rights Watch reporting on Thailand, please visit:

http://www.hrw.org/thailandFor more information, please contact:

In Bangkok, Sunai Phasuk (English, Thai): +66-81-632-3052 (mobile); or [email protected]
In San Francisco, Brad Adams (English): +1 347-463-3531 (mobile); or [email protected]
In Washington, DC, John Sifton (English): +1-646-479-2499 (mobile); or [email protected]. Twitter: @johnsifton

Gallery: Violent, illegal, abusive, and undemocratic political movements in Thailand

The Thai Alliance for Human Rights (TAHR) condemns all violent, illegal, abusive, and undemocratic political movements in Thailand. 

Read TAHR's statement on measures to fight human rights offenders in Thai at http://thai-ahr.org/2013/12/13/hrabuses-thailand/ .

.


seed126.png ¦++¿G¦¦++í++¦¿-í+-Fºí¦»-+º-- 5 10 13 17 24 26 35 41 48 49 51 52 54 55 57 71 81 83 85 95 99 123 127 130 177 191 205 233 236 238 281 291 300 304 310 342 347 371 ñ¦+-F-º-¦¦¦+¦¦---¦T-+--

ขอบคุณผุ้สะสมภาพ  คุณ Nai Peng

Ending violence against women and girls (Amnesty International USA)


LL CONGRESS: Show me your commitment to ending violence against women and girls

"Being raped, it makes you…a person without rights…every day someone reminds me that I've been raped and that I should put myself in a corner, that I shouldn't speak, I should say nothing."- Rose, raped at age 15, Haiti

Defend women like Rose.

The first time Rose was raped, her aunt arranged the attack as punishment for an argument. Rose was kidnapped by three men, assaulted, and then abandoned in a remote area. She was 15 years old.

The second time Rose was raped, a thief came into her house and assaulted her while her children were sleeping. She was 20 years old.

We cannot undo Rose's pain, but Amnesty supporters like you CAN do something to put an end to the violence that robs women and girls like Rose of their rights.

Urge your Members of Congress to co-sponsor the International Violence Against Women Act (IVAWA).

IVAWA was just reintroduced in Congress. This bill seeks to end the global epidemic of violence against women and girls, making preventing and ending this human rights abuse a diplomatic and foreign assistance priority for the US government. IVAWA includes:

Rose's story bears a horrible truth – that one in three women globally has been beaten, coerced into sex or otherwise abused in her lifetime. IVAWA has the potential to make the one in three become none in three. But not without your help.

Please take one minute of your time now to ask your Members of Congress to co-sponsor IVAWA and push for its swift consideration in Congress.

Countries, communities, and families cannot thrive without the contributions and talent of half their populations.

You can take action to end one of the world's most pervasive human rights abuses today. Tell your Representatives in Congress to support IVAWA.

Let's get this bill passed.

In solidarity,

Cristina Finch
Managing Director, Women's Human Rights Program
Amnesty International USA

Thai PM exposes Thailand’s structural problems!!

Text of Prime Minister Yingluck Shinawatra’s speech
Published: 29 Apr 2013

This is the full text of Prime Minister Yingluck Shinawatra’s speech at the 7th Ministerial Conference of the Community of Democracies, held in Ulaanbaatar, Mongolia, on April 29, 2013.

Mr Chairman, excellencies, delegates to the conference, ladies and gentlemen.

I wish to begin by expressing my appreciation to His Excellency the President of Mongolia for inviting me to speak at this Conference of the Community of Democracies.

I accepted this invitation not only because I wanted to visit a country that has made many achievements regarding democracy, or to exchange ideas and views on democracy. But I am here also because democracy is so important to me, and more importantly, to the people of my beloved home, Thailand.

Democracy is not a new concept. Over the years, It has brought progress and hope to a lot of people. At the same time, many people have sacrificed their blood and lives in order to protect and build a democracy.

A government of the people, by the people and for the people does not come without a price. Rights, liberties and the belief that all men and women are created equal have to be fought, and sadly, died for.

Why? This is because there are people in this world who do not believe in democracy. They are ready to grab power and wealth through suppression of freedom. This means that they are willing to take advantage of other people without respecting human rights and liberties. They use force to gain submission and abuse the power. This happened in the past and still posed challenges for all of us in the present.

In many countries, democracy has taken a firm root. And it is definitely refreshing to see another wave of democracy in modern times, from Arab Spring to the successful transition in Myanmar through the efforts of President Thein Sein, and also the changes in my own country where the people power in Thailand has brought me here today.

At the regional level, the key principles in the ASEAN Charter are the commitment to rule of law, democracy and constitutional government. However, we must always beware that anti-democratic forces never subside. Let me share my story.

In 1997, Thailand had a new constitution that was created through the participation from the people. Because of this, we all thought a new era of democracy has finally arrived, an era without the cycle of coups d’état.

It was not to be. An elected government which won two elections with a majority was overthrown in 2006. Thailand lost track and the people spent almost a decade to regain their democratic freedom.

Many of you here know that the government I am talking about was the one with my brother, Thaksin Shinawatra, as the rightfully elected Prime Minister.

Many who don’t know me say that why complain? It is a normal process that governments come and go. And if I and my family were the only ones suffering, I might just let it be.

But it was not. Thailand suffered a setback and lost international credibility. Rule of law in the country was destroyed. Projects and programmes started by my brother’s government that came from the people’s wishes were removed. The people felt their rights and liberties were wrongly taken away.

Thai means free, and the people of Thailand fought back for their freedom. In May 2010, a crackdown on the protestors, the Red Shirts Movement, led to 91 deaths in the heart of the commercial district of Bangkok.

Many innocent people were shot dead by snipers, and the movement crushed with the leaders jailed or fled abroad. Even today, many political victims remain in jail.

However, the people pushed on, and finally the government then had to call for an election, which they thought could be manipulated. In the end, the will of people cannot be denied. I was elected with an absolute majority.

But the story is not over. It is clear that elements of anti-democratic regime still exist. The new constitution, drafted under the coup leaders led government, put in mechanisms to restrict democracy.

A good example of this is that half of the ThaiSenate is elected, but the other half is appointed by a small group of people. In addition, the so called independent agencies have abused the power that should belong to the people, for the benefit of the few rather than to the Thai society at large.

This is the challenge of Thai democracy. I would like to see reconciliation and democracy gaining strength. This can only be achieved through strengthening of the rule of law and due process. Only then will every person from all walks of life can feel confident that they will be treated fairly. I announced this as part of the government policy at Parliament before I fully assumed my duties as Prime Minister.

Moreover, democracy will also promote political stability, providing an environment for investments, creating more jobs and income. And most importantly, I believe political freedom addresses long term social disparities by opening economic opportunities that would lead to reducing the income gap between the rich and the poor.

That is why it is so important to strengthen the grassroots. We can achieve this through education reforms. Education creates opportunities through knowledge, and democratic culture built into the ways of life of the people.

Only then will the people have the knowledge to be able to make informed choices and defend their beliefs from those wishing to suppress them. That is why Thailand supported Mongolia’s timely UNGA resolution on education for democracy.

Also important is closing gaps between rich and poor. Everyone should be given opportunities and no one should be left behind. This will allow the people to become an active stakeholder in building the country’s economy and democracy.

That is why my Government initiated policies to provide the people with the opportunities to make their own living and contribute to the development of our society. Some of these include creating the Women Development Fund, supporting local products and SMEs as well as help raising income for the farmers.

And I believe you need effective and innovative leadership. Effective in implementing rule of law fairly. Innovative in finding creative peaceful solutions to address the problems of the people.

You need leadership not only on the part of governments but also on the part of the opposition and all stakeholders. All must respect the rule of law and contribute to democracy.

Ladies and Gentlemen,

Another important lesson we have learnt was that international friends matter. Pressure from countries who value democracy kept democratic forces in Thailand alive. Sanctions and non-recognition are essential mechanisms to stop anti-democratic regimes.

An international forum like Community of Democracies helps sustain democracy, seeking to promote and protect democracy through dialogue and cooperation. More importantly, if any country took the wrong turn against the principle of democracy, all of us here need to unite to pressure for change and return freedom to the people.

I will always support the Community of Democracies and the work of the Governing Council. Ialso welcome the President’s Asian Partnership Initiative for Democracy and will explore how to extend our cooperation with it.

Ladies and Gentlemen,

I would like to end my statement by declaring that, I hope that the sufferings of my family, the families of the political victims, and the families of the 91 people, who lost their lives in defending democracyduring the bloodshed in May 2010, will be the last.

Let us continue to support democracy so that the rights and liberties of all human beings will be protected for future generations to come!

Thank you.

What are human rights?

 

Human Rights Watch: Syria using more cluster bombs

http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/03/16/syria-more-cluster-bombs/1992351/

การละเมิดสิทธิท้องที่ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

http://www.youtube.com/watch?v=ZFQzT4jFhXI

ตอบโจทย์ คลิตี้ เหมืองขยี้ ชีวีมลาย 5 2 2013

ฮิวแมนไรท์วอท์ชรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประเทศไทยปี 2013

ระบุรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อ 2554 ยังคงไม่ได้แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงของประเทศไทย รวมถึงการยังไม่ได้เอาผิดกับผู้ที่รับผิดชอบต่อความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี 2010 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และการละเมิดสิทธิของผู้ลี้ภัย และแรงงานต่างด้าว
 
2 ก.พ. 56 – เว็บไซต์ hrw.org เผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประเทศไทยปี 2013 โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้
 
ประเทศไทย
 
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ยังคงไม่ได้แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงของประเทศไทย รวมถึงการยังไม่ได้เอาผิดกับผู้ที่รับผิดชอบต่อความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี 2010 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และการละเมิดสิทธิของผู้ลี้ภัย และแรงงานต่างด้าว
 
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ยังคงไม่ได้แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงของประเทศไทย รวมถึงการยังไม่ได้เอาผิดกับผู้ที่รับผิดชอบต่อความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี 2010 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และการละเมิดสิทธิของผู้ลี้ภัย และแรงงานต่างด้าว
 
การเอาผิดกับผู้ที่รับผิดชอบต่อความรุนแรงทางการเมือง
 
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 90 คน และบาดเจ็บอีกมากกว่า 2,000 คนระหว่างการเผชิญหน้ากันทางการเมืองอย่างรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นผลจากการใช้กำลังอย่างไม่จำเป็น และเกินกว่าเหตุโดยกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาล และการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการคู่กันไปกับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เสื้อแดง” 
 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เสนอรายงานฉบับสุดท้ายที่กล่าวหาทั้งสองฝ่ายในเหตุรุนแรงเมื่อปี 2553 และชี้ว่า กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิต และการบาดเจ็บส่วนใหญ่ คอป. เรียกร้องรัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ให้ “ดำเนินการต่อการละเมิดกฎหมายของทุกฝ่าย โดยอาศัยกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะต้องเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ”
 
ผลการไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตโดยศาลอาญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 พบว่า พัน คำกอง แนวร่วม นปช. ถูกยิงเสียชีวิตโดยทหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ทลิงค์เมื่อคืนวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนรัฐบาลจะถูกกดดันโดยผู้บัญชาการทหารบก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ให้ประกาศนโยบายว่า ทหารควรจะถูกกันไว้เป็นพยานในกระบวนการสอบสวน และได้รับความคุ้มครองจากการถูกดำเนินคดี
 
ขณะเดียวกัน สถานะของการสอบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีการกล่าวหาว่าเกิดจากการกระทำของ “กองกำลังชุดดำ” ที่เชื่อมโยงกับ นปช. ก็ยังไม่มีความชัดเจน บุคคลจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรงต่อทหาร ตำรวจ และกลุ่มต่อต้าน นปช. ได้รับการประกันตัว และเชื่อกันว่า บุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกดำเนินคดี แกนนำ และแนวร่วม นปช. รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งในรัฐบาล และในรัฐสภา ปฏิเสธผลการศึกษาของ คอป. และยืนยันว่า ไม่มีกลุ่มติดอาวุธในการชุมนุมของ นปช. เมื่อปี 2553
 
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ดำเนินการเยียวยาให้กับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเมื่อปี 2553 อย่างไรก็ตาม เหยื่อ และครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเกรงว่า เงินเยียวยาถูกเสนอมาเพื่อที่จะแลกกันกับการสอบสวนอย่างสมบูรณ์ และการรับพันธะในการนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติที่เสนอสู่รัฐสภาโดยสมาชิกพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555มีข้อเสนอที่จะให้มีการนิรโทษกรรมอย่างกว้างขวางแก่กลุ่มการเมืองทุกฝ่าย นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสมาชิกของกองกำลังฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงเมื่อปี 2553
 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ตำรวจใช้แก๊สน้ำตา โล่ และกระบองผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลขององค์การพิทักษ์สยาม ซึ่งบุกเข้าใส่แนวของตำรวจ และขับรถบรรทุกฝ่าเครื่องกีดขวาง การปะทะกันดังกล่าวทำให้ผู้ชุมนุมอย่างน้อย 52 คน และตำรวจอย่างน้อย 29 คนได้รับบาดเจ็บ
 
เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพของสื่อมวลชน
 
ผลการศึกษาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบว่า จำนวนการจำกุม และการพิพากษาลงโทษในความผิดฐานหมิ่นสถาบันกษัตริย์ลดจำนวนลงอย่างมากนับตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2554 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555ศาลอาญากรุงเทพฯ พิพากษายกฟ้องสุรภักดิ์ ภูไชยแสง แนวร่วมเสื้อแดง ในข้อหาหมิ่นสถาบันกษัตริย์ โดยระบุว่า อัยการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของสุรภักดิ์ถูกใช้ในการโพสต์ข้อความที่ถือว่าหมิ่นสถาบันกษัตริย์บนเฟซบุ๊ค อนึ่ง กรณีของสุรภักดิ์ ซึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายน 2554 เป็นคดีหมิ่นสถาบันกษัตริย์คดีแรกภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
 
อย่างไรก็ตาม ทางการไทยยังคงใช้กฏหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นสถาบันกษัตริย์ภายใต้มาตรา 112 ของประมวลกฏหมายอาญา และพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปราบปราม และดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกมองว่าวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ 
 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่า การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก และการลงโทษในกรณีการกระทำความผิดฐานหมิ่นสถาบันกษัตริย์นั้นไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ
 
นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ทางการไทยได้ปิดกั้นเว็บเพจที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันกษัตริย์ไปแล้วมากกว่า 5,000 หน้า
 
ผู้ที่ถูกตั้งข้อหาว่ากระทำความผิดฐานหมิ่นสถาบันกษัตริย์มักจะถูกปฏิเสธไม่ให้ประกันตัว และต้องถูกคุมขังไว้นานหลายเดือนเพื่อรอการพิจาณาคดีในชั้นศาล โดยผลการดำเนินคดีส่วนใหญ่มักจะลงเอยด้วยการลงโทษอย่างรุนแรง อำพล ตั้งนพคุณ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเรือนจำเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555ภายหลังจากที่ถูกพิพากษาให้จำคุก 20 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 เพราะส่งข้อความเอสเอ็มเอสที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันกษัตริย์สี่ข้อความเมื่อปี 2553
 
การดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นสถาบันกษัตริย์ยังมุ่งเป้าไปที่ “คนกลาง” ในการสื่อสาร ส่งผลทำให้เกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างกว้างขวางในการพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 จีรานุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการของสื่อออนไลน์ประชาไท ถูกศาลอาญากรุงเทพฯ พิพากษาจำคุกหนึ่งปี โดยให้รอลงอาญาโทษจำคุกไว้ จากข้อความที่บุคคลอื่นโพสต์ไว้บนกระดานสนทนาของประชาไท สมยศ พฤกษาเกษมสุข ซึ่งเป็นนักกิจกรรมด้านแรงงาน และบรรณาธิการนิตยสารถูกจับกุมเมื่อเดือนเมษายน 2554 และดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นสถาบันกษัตริย์ เนื่องจากบทความที่เขียนโดยบุคคลอื่นในนิตยสารวอยซ์ออฟทักษิณที่เขาเป็นบรรณาธิการ เขาถูกปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวแปดครั้งระหว่างรอการพิจารณาคดีในชั้นศาล รวมทั้งถูกตีตรวน และนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อสืบพยานโจทย์ในสี่จังหวัด ทั้งที่พยานเหล่านั้นอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ อนึ่ง ขณะที่เขียนรายงานประจำปีนี้ คดีของสมยศมีกำหนดนัดพิพากษาวันที่ 19 ธันวาคม 2555  
 
รองนายกรัฐมนตรีเฉลิม อยู่บำรุง และผู้นำกองทัพออกมาเตือนอย่างเปิดเผยหลายครั้งไม่ให้นักสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ และกลุ่มการเมืองต่างๆ ทำการเรียกร้องให้ปฏิรูปกฏหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นสถาบันกษัตริย์
 
ความรุนแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในเครือข่ายของขบวนการบีอาร์เอ็น-โคออร์ดิเนตยังคงโจมตีพลเรือนในปี 2555 ด้วยการวางระเบิด ซุ่มโจมตีจากข้างทาง กราดยิงจากบนรถยนต์ และลอบสังหาร
 
มีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ผู้ก่อความไม่สงบใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือข่มขู่ และขับไล่ชาวไทยพุทธให้ออกจากจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งทำลายความน่าเชื่อถือของทางการไทยที่ไม่สามารถคุ้มครองประชาชน และควบคุมชาวมลายูมุสลิมให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกตน
 
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ริเริ่มการใช้กองทุนของรัฐบาลมาเยียวยาให้กับชาวมลายูมุสลิมที่เป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองกำลังฝ่ายความมั่นคง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กองกำลังฝ่ายความมั่นคงแทบจะไม่ถูกลงโทษจากกรณีการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม การทรมาน การบังคับให้สูญหาย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
 
องค์การสิทธิมนุษยชนในพื้นที่รายงานการหายตัวไปของนาสือลัน ปิที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ภายหลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังฝ่ายความมั่นคงสองคนบังคับให้ขึ้นรถกระบะแล้วขับออกไป
 
ภายหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคของประเทศมาเลเซียกดดันผู้นำพลัดถิ่นของขบวนการแบ่งแยกดินแดนให้มาเจรจากับเจ้าหน้าที่ไทย ผู้ก่อความไม่สงบได้ตอบโต้ด้วยการใช้คาร์บอมบ์โจมตีเขตธุรกิจในจังหวัดยะลา และสงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ทำให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 16 คน และบาดเจ็บอีกมากกว่า 400 คน 
 
ผู้ก่อความไม่สงบยังคงเผาโรงเรียนรัฐบาล และโจมตีครู ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนอุดมการณ์ของรัฐไทยพุทธ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ผู้ก่อความไม่สงบยิงนันทนา แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากำชำ จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ผู้ก่อความไม่สงบสังหารครูโรงเรียนรัฐบาลไปแล้ว 154 คน นอกจากนี้ ผู้ก่อความไม่สงบได้รับเอาเด็กจากโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามมาเข้าร่วมในการต่อสู้ด้วยอาวุธ และทำหน้าที่เสริมอื่นๆ เช่น โปรยใบปลิวเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดน รวมทั้งยังใช้โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามบางแห่งเป็นสถานที่ประกอบระเบิด
 
เพื่อตอบสนองต่อความกังวลจากภายในประเทศ และภายนอกประเทศ แม่ทัพภาคที่ 4 พลโทอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์สั่งให้หน่วยความมั่นคงต่างๆ ยุติการตั้งค่ายในโรงเรียนของรัฐบาล
 
ในปี 2555 ผู้ก่อความไม่สงบยอมรับว่า วางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไว้ใน หรือใกล้ๆ สวนยางพาราที่เป็นของชาวไทยพุทธเพื่อบังคับให้ชาวไทยพุทธยอมละทิ้งกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว  
 
นโยบายต่อต้านยาเสพติด
 
ขณะที่ให้สัญญาว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรมในการดำเนินนโยบายต่อต้านยาเสพติด รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ยังคงปฏิเสธว่า ไม่มีเจ้าหน้าของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมมากกว่า 2,800 รายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำ “สงครามต่อต้านยาเสพติด” ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ เมื่อปี 2546 
 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 คณะกรรมาธิการการตำรวจของรัฐสภาพบว่า ตำรวจหน่วยต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสกลนครใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุในกรณียิงไพโรจน์ แสงฤทธิ์เสียชีวิต และยังยัดยาบ้าไว้ในศพเขา
 
ภายหลังการไต่สวนที่กินเวลานานเจ็ดปี ศาลอาญากรุงเทพฯตัดสินเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ว่า ตำรวจห้านายจากจังหวัดกาฬสินธุ์มีความผิดในคดีฆาตกรรมเกียรติศักดิ์ ถิตย์บุญครอง โดยเป็นคดีแรกที่มีคำพิพากษาจากกรณีการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมมากกว่า 20 รายที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2546 ถึง 2548 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตำรวจกลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ศาลให้ตำรวจที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดได้รับการประกันตัวออกไประหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์คดี ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพยาน   
 
เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้ส่งตัวผู้ใช้ยาเสพติดมากกว่า 500,000 คนเข้าสู่ศูนย์บำบัด ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยกองทัพ และกระทรวงมหาดไทย โดยขั้นตอนที่เรียกว่าการบำบัดนั้นอาศัยวิธีการออกกำลังกายแบบทหาร ผู้ติดยาที่ถูกคุมขังในเรือนจำก่อนจะถูกส่งตัวไปรับการบังคับบำบัดนั้นแทบจะไม่ได้รับ หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์จากอาการลงแดง
 
ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
 
นับตั้งแต่ปี 2554 มีนักสิ่งแวดล้อม และผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนมากกว่า 20 คนถูกสังหารในประเทศไทย การสอบสวนคดีเหล่านี้มักประสบปัญหาจากการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของตำรวจ ความล้มเหลวของกระทรวงยุติธรรมในการคุ้มครองพยาน และการที่การเมืองเข้ามาแทรกแซงความพยายามที่จะบังคับใช้กฏหมาย
 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนชาวมลายูมุสลิม ตลอดจนผู้ช่วยทนายความ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน มักถูกหน่วยงานด้านความมั่นคงบันทึกข้อมูลไว้ว่า “เห็นอกเห็นใจผู้ก่อความไม่สงบ” และมักถูกติดตามสอดแนม ถูกจับกุมโดยพลการ และถูกคุมขัง 
 
ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และแรงงานต่างด้าว
 
ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ปี 2494 และไม่มีกฏหมายภายในประเทศที่ยอมรับสถานะผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้ลี้ภัยที่ถูกจับกุมมักโดนคุมขังเป็นเวลานานจนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม หรือยินยอมถูกเนรเทศโดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 
ประธานาธิบดีเต็ง เส่งของประเทศพม่า เรียกร้องให้ชาวพม่าพลัดถิ่นเดินทางกลับประเทศภายหลังจากที่รัฐบาลลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นกับกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด แต่จนถึงขณะนี้ยังมีอุปสรรคอยู่อย่างมาก ซึ่งรวมถึงการขาดข้อตกลงทางการเมืองที่ชัดเจน ปัญหาการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ชายแดนในฝั่งประเทศพม่า นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ยืนยันต่อสาธารณะว่า จะไม่มีการบังคับส่งกลับผู้ลี้ภัยมากกว่า 140,000 คนที่อาศัยอยู่ในค่ายตามแนวชายแดนไทย-พม่า ไม่ว่าสถานการณ๋ในประเทศพม่าจะดูเหมือนมีพัฒนาการในทางบวกเพียงใดก็ตาม
 
ทางการไทยยังคงดำเนินนโยบายสกัดกั้น และผลักดันเรือที่บรรทุกชาวโรฮิงญามุสลิมจากประเทศพม่า และประเทศบังคลาเทศ ถึงแม้จะมีการกล่าวหาว่า การดำเนินการดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนเมิ่อปี 2551 และ2552 ก็ตาม
 
ในปี 2555 กฎหมายแรงงานของประเทศไทยให้ความคุ้มครองเพียงเล็กน้อยแก่แรงงานต่างด้าว กระบวนการขึ้นทะเบียน และตรวจสอบสัญชาติแรงงานต่างด้าวทำให้แรงงานต่างด้าวมีเอกสารรับรองสถานภาพตามกฏหมาย แต่เอกสารดังกล่าวแทบจะไม่ได้ช่วยแก้ไขการที่นายจ้างสามารถละเมิดสิทธิของแรงงานต่างด้าวได้โดยไม่ต้องรับผิด แรงงานต่างด้าวยังคงมีความเสี่ยวอย่างมากต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกท้ายร้ายร่างกาย การถูกกระทำรุนแรงทางเพศ และการค้ามนุษย์ ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ชายมักจะถูกนำตัวไปทำงานบนเรือประมง  
 
เมื่อเดือนตุลาคม 2555 เจ้าของโรงงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นห้ามไม่ให้แรงงานต่างด้าวนับพันคนที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางออกไปหางานทำนอกพื้นที่ ทั้งๆ ที่เป็นสิทธิของแรงงานต่างด้าวตามเอกสารใบอนุญาตทำงาน
 
ภายหลังจากที่ได้รับคำวิจารณ์จากภายในประเทศ และภายนอกประเทศอย่างรุนแรง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ยอมยกเลิกแผนการที่จะส่งตัวแรงงานต่างด้าวที่ตั้งครรภ์สามถึงสี่เดือนกลับประเทศ
 
ตัวแสดงระหว่างประเทศที่สำคัญ
 
สหประชาชาติ สหภาพยุโรป ตลอดจนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศนอร์เวย์ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อกระบวนการสร้างความปรองดองทางการเมือง และการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในปี 2555 โดยเรียกร้องให้รัฐบาล และฝ่ายต่างๆ ที่ขัดแย้งกันในทางการเมืองหันหน้ามาพูดคุยกัน และยับยั้งการที่จะใช้กำลังต่อกัน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ นาวิ พิลเลย์ เรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คอป. โดยลงโทษผู้ที่รับผิดชอบต่อความรุนแรงเมื่อปี 2553 และจัดให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ ตามที่ คอป. ระบุไว้

http://www.prachatai.com/journal/2013/02/45076

หลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายไทย อเมริกัน

หลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายไทย อเมริกัน
การบรรยายโดย พ.ต.อ. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ