Monthly Archives: August 2017

English Translation of Evidence in the Case of Ma Noi (Ko Tee): He Predicted His Death

Dr. Piangdin Rakthai went through some of the last broadcasts of Ma Noi  (real Wuttipong Kochathammakun, aka Ko Tee) and discovered that he several times mentioned that he was afraid he would be killed. Here is one of those instances it is from the broadcast labeled, หมาน้อย รายการสู่ !! เพื่อ สหพันธรัฐไท  “กษัตริย์ขายยาเสพติด” ตอนที่ 3 ประจำวันที่ 14/7/2017 (The Channel Fighting!! for a Free Federal State, Episode 3 of “The King Sells Drugs” July, 14, 2017) at minute 23:00 to 24:07:

“All these that I have presented in episodes so that they won’t be boring. I have done all these firstly because we don’t have weapons, no tanks, M16, AKA, or submarines. So we use this small media channel to condemn the wrongdoings of the Monarch as all the media surrender in silence and fear. So I Ma Noi Have to do this. I have told you many times that I will not be discouraged to fight with the royal regime, although there are obstacles such as being hunted by the king’s servants, who have spent an enormous amount of money to have someone shoot at my head or slit by throat so that I wouldn’t be able to speak and persuade you the people to rise up and topple the monarchy.”

Fifteen days later, in a country neighboring Thailand, he was abducted by 10 Thai men wearing ski masks with tasers. The witnesses, who were tied up and blindfolded at the time, say they heard him say he couldn’t breath and then go quiet. He is presumed dead. The attack happened July 29, the day after King Vajiralongkorn’s birthday, a date all the Federalists were hyper-aware of, if only to mock it. There is a rumor going around among the Thai dissidents that Vajiralongkorn had him killed as a birthday present to himself.

Message from จรรยา ยิ้มประเสริฐ Junya Yimprasert

4 สิงหาคม 2560

August 4, 2017

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

Thai Alliance for Human Rights

สวัสดีพี่น้องในภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนทุกท่าน

Hello Brothers and Sisters in the Thai Alliance for Human Rights.

ก่อนอื่นก็ต้องขอร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 5 ปีของการก่อตั้งองค์กร ที่ทำงานเพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย จากสหรัฐอเมริกา

First off, I’d like to express congratulations on the 5th Anniversary of the organization that works for the pursuit of human rights and democracy in Thailand from the United States of America.

ประเด็นเรื่อง “ทางเบื้องหน้าสู่อนาคตประเทศไทยที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน” เป็นหัวใจสำคัญของทุกผู้คนที่สนใจพัฒนาการอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่สนใจจะร่วมคิดวิเคราะห์และร่วมสร้างให้เกิดขึ้น

The issue of the way forward to a future for Thailand with respect for human rights is the heart of the matter for every person interested in Thailand’s permanent and stable development of Thailand, who is interested in coming together to analyze this issue and bring it about.

Continue reading

RED USA ขอนำเสนอคำปราศรัยอันลือลั่น ของ Martin Luther King Jr. ให้สังคมไทยได้อ่าน

RED USA ขอนำเสนอคำปราศรัยอันลือลั่น
ของ Martin Luther King Jr. ให้สังคมไทยได้อ่าน ได้เรียนรู้ ได้จดจำและร่วมกันนำมาประยุกค์ใช้เพื่อให้ประเทศไทยคืนกลับสู่ความเป็นมนุษย์ บนหลักการประชาธิปไตย ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ เป็นคนดำชนชาติอเมริกัน
เป็น “ศิษยาภิบาล” ของศาสนาคริสต์นิกาย American Baptist เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม ปี ค.ศ.1929 ถูกลอบสังหารเมื่อวันที่ 4 เมษายน ปี ค.ศ. 1968 เมื่ออายุประมาณ 39 ปี สาเหตุมาจากการรณรงค์ เรียกร้องความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันระหว่างคนผิวขาวและคนผิวดำ

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ นอกจากเป็นศิษยาภิบาลแล้ว เขายัง เป็นนักเทศน์ นักพูด นักกิจกรรมและผู้นำด้านสิทธิพลเมือง เรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1963
Martin Luther King Jr.ได้ปราศรัยครั้งสำคัญที่ประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติจะต้องจดจำ… I HAVE A DREAM

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ฝันว่า :
สักวันคนในประเทศนี้จะลุกขึ้นและดำเนินชีวิต ตามความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident; that all men are created equal.” Continue reading

Statement of Support for Pai Dao Din as He is Sentenced to 2.5 years for Sharing a BBC News Article on Facebook

By Ann Norman, Executive Director of the Thai Alliance for Human Rights

From the international community, and the community of human rights workers, and the community of parents of young people, and the community of people who are civilized, I send my support to Pai Dao Din who just confessed to the meaningless charges of lese majesty in order to get a shorter sentence and a chance to ask for a pardon from the King. We you and value your feedom above all else. Whatever you need to do, we back you 100%!

TAHR’s 5th Anniversary & Annual Meeting, August 6, 2017 Bellflower, CA

TAHR’s 5th Anniversary & Annual Meeting, August 6, 2017 Bellflower, CA

TAHR’s 5th Anniversary & Annual Meeting, August 6, 2017 Bellflower, CA

TAHR’s 5th Anniversary & Annual Meeting, August 6, 2017 Bellflower, CA

TAHR’s 5th Anniversary & Annual Convention, August 6, 2017, Bellflower, CA


TAHR’s 5th Anniversary & Annual Convention, August 6, 2017, Bellflower, CA

TAHR’s 5th Anniversary & Annual Meeting, August 6, 2017, Bellflower, CA

The Thai Alliance for Human Rights supports Pravit Rojanaphruk and condems the Thai junta’s oppression of journalists

The Thai Alliance for Human Rights condemns the continued persecution of journalist and 2017 International Press Freedom Award Winner, Pravit Rojanaphruk in the strongest possible terms. It is sickening that one of Thailand’s best journalists has been charged with sedition for criticizing the junta in several Facebook posts. Indeed, there is so much to criticize with regards to the junta’s dictatorial and detrimental acts. Whether or not the junta likes criticism, Khun Pravit must be allowed to do his job. Thailand was one of the signers of the UN Declaration of Human Rights, but these days that document reads like a list of all the things Thailand is doing wrong. Article 19 clearly states:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Instead, this junta government has already forcibly disappeared Pravit Rojanaphruk twice in order to intimidate him into silence (a process, the junta unapologetically calls “attitude adjustment”), and you can read his own account of his second enforced disappearance, and at the same time, sample his excellent writing style, here: “How Thailand’s Military Junta Tried to ‘Adjust My Attitude’ in Detention” by Pravit Rojanaphruk in The Diplomat.

And now, just weeks after winning the International Press Freedom Award, Pravit Rojanaphruk is charged with sedition as if to loudly signal that Thailand repudiates the norms of the civilized world. This follows in a pattern of this junta targeting Thailand’s best and brightest. One can’t help but be reminded of Thailand’s jailing of human rights and prodemocracy activist Pai Dao Din for lese majesty (sharing a mainstream BBC news article on Facebook). Pai’s organization, Dao Din, had previously won an award from Thailand’s National Human Rights Commission, and (subsequent to his arrest) this young man went on to win a prestigious international human rights award, the 2017 Gwangju Human Rights Award. We also remember Sirikan (June) Chaoensiri, a Human Rights Lawyer charged for defending her clients, students in the New Democracy Movement, and Prawet Prapanukul, a human rights lawyer who specializes in the defense of lese majesty victims, charged with 10 counts of lese majesty and facing a possible 150-year sentence.

We call on the Thai junta to drop these charges against Khun Pravit immediately, free all political prisoners, and begin repairing the damage to Thailand’s international reputation.

Conference in LA is this Sunday, August 6!!! HOPE TO SEE YOU THERE

YOU ARE INVITED to the Fifth Anniversary Conference of Thai Alliance for Human Rights
การประชุมครบรอบห้าปีการก่อตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
Ways Forward for Thailand’s Future with Respect for Human Rights
ทางเบื้องหน้าสู่อนาคตประเทศไทยที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Aztec Mobile Estates, 9530 Alondra Blvd, Bellflower, CA, 90706

10:00-10:30 – Doors open for TAHR members
เปิดต้อนรับสมาชิกภาคีฯ

10:30-11:45 – Annual Meeting of Thai Alliance for Human Rights
การประชุมประจำปีของภาคีฯ

11:45 – Doors open for public conference
ต้อนรับผู้บุคคลทั่วไปและสมาชิกเข้ารับฟังการเสวนา

12:00 -1:00 – Food, Exhibitions, Social hour
รับประทานอาหาร ชมนิทรรศการ และสังสรรค์
1:00 to 2:30 – Panel Discussion on “Ways Forward for Thailand’s Future with Respect for Human Rights” การเสวนาในหัวข้อ “ทางเบื้องหน้าสู่อนาคตประเทศไทยที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน”

Panelists: ผู้ร่วมเสวนา มีดังนี้

Anake Chaichana, Chair, TAHR’s Board of Advisors
Piangdin Rakthai, Chair, TAHR’s Board of Directors
Charupong Ruangsuwan, Secretary-General of Organization of FreeThais for Human Rights and Democracy
Chupong Theethuan, TAHR’s Board Member
Sukit Sabaneksanti, Voice of Thailand
Angela Cheney, Member, TAHR’s Executive Committee
Ann Norman, TAHR’s Executive Director

3:00-6:00 Karaoke & Social Hours (คาราโอเกะ และสังสรรค์)