ประชาชน จะต้องมีหน้าที่ขับไล่ รัฐบาลทรราช คสช.

169

มันคือหน้าที่ ของพวกเรา ประชาชน

จะต้องมีหน้าที่ขับไล่ รัฐบาลทรราช คสช.

และจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดย ประชาชน เพื่อประชาชน

#เสรีชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *