RED USA ขอนำเสนอคำปราศรัยอันลือลั่น ของ Martin Luther King Jr. ให้สังคมไทยได้อ่าน

RED USA ขอนำเสนอคำปราศรัยอันลือลั่น
ของ Martin Luther King Jr. ให้สังคมไทยได้อ่าน ได้เรียนรู้ ได้จดจำและร่วมกันนำมาประยุกค์ใช้เพื่อให้ประเทศไทยคืนกลับสู่ความเป็นมนุษย์ บนหลักการประชาธิปไตย ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ เป็นคนดำชนชาติอเมริกัน
เป็น “ศิษยาภิบาล” ของศาสนาคริสต์นิกาย American Baptist เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม ปี ค.ศ.1929 ถูกลอบสังหารเมื่อวันที่ 4 เมษายน ปี ค.ศ. 1968 เมื่ออายุประมาณ 39 ปี สาเหตุมาจากการรณรงค์ เรียกร้องความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันระหว่างคนผิวขาวและคนผิวดำ

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ นอกจากเป็นศิษยาภิบาลแล้ว เขายัง เป็นนักเทศน์ นักพูด นักกิจกรรมและผู้นำด้านสิทธิพลเมือง เรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1963
Martin Luther King Jr.ได้ปราศรัยครั้งสำคัญที่ประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติจะต้องจดจำ… I HAVE A DREAM

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ฝันว่า :
สักวันคนในประเทศนี้จะลุกขึ้นและดำเนินชีวิต ตามความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident; that all men are created equal.”

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ฝันว่า :
สักวันลูกๆของอดีตทาสและลูกๆของอดีตนายทาสบนที่ราบสูงสีแดงแห่งรัฐจอร์เจียจะสามารถนั่งร่วมโต๊ะกันได้อย่างพี่ อย่างน้อง
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ฝันว่า :
สักวันรัฐมิสซีสซิปปี้ที่ร้อนแรงไปด้วยความอยุติธรรมและการกดขี่จะเปลี่ยนเป็นแหล่งน้ำอันสมบูณร์ (Oasis) ที่เต็มไปด้วยเสรีภาพและความยุติธรรม
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ฝันว่า :
สักวันลูกๆทั้ง 4 คนของเขาจะอาศัยอยู่ในชาติที่จะไม่ตัดสินผิดถูกด้วยสีผิวแต่จะตัดสินกันที่ความประพฤติ
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ฝันว่า :
สักวันในรัฐอลาบาม่า เด็กชายและเด็กหญิงผิวดำจะสามารถเดินจูงมือกับเด็กชายและเด็กหญิงผิวขาวราวกับเป็นพี่เป็นน้องกัน
I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, that one day right down in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

จากวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1963
นับถึงวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 2017 เป็นเวลา 54 ปี
การเหยียดผิวในสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงไปประดุจพลิกฝ่ามือ

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ แม้เป็นคนดำ แต่ทั้งคนขาวและคนดำต่างยกย่องให้เขาเป็นบุคคลสำคัญของชาติ และทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนมกราคมยังได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เพื่อระลึกถึงคนดำผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ ทั้งยังมีอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ หลายแห่ง หลายสถานที่ในสหรัฐอเมริกา

ผิดกับประเทศไทยที่ทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ ลบความสำคัญของวันที่ 24 มิถุนายน จนประเทศไทยไม่มีวันชาติมาจนถึงปัจจุบัน เปลี่ยนชื่ออนุสาวรีย์ปราบกบฏ(บวรเดช) เป็นอนุสาวรีย์หลักสี่ และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้หมุดคณะราษฎรที่จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงการอภิวัฒน์สยามเมื่อ 85 ปีก่อน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ยังถูกมือลึกลับขโมยไป

คสช ห้ามประชาชนสืบค้นหาความจริงว่าใครเป็นผู้ขโมยไป หากผู้ใดฝ่าฝืน บังอาจสืบหาความจริง
ว่าหมุดคณะราษฎรหายไปอยู่ในมือของใคร คสช.เอาตาย

การอภิวัฒน์สยามผ่านมาแล้ว 85 ปี แต่ประเทศไทยยังย่ำอยู่กับที่ การแบ่งชนชั้นเข้มข้นขึ้น การกดขี่เอาเปรียบผู้ด้อยโอกาสก็ทวีความรุนแรงขึ้นไม่แพ้กัน

ฤาประเทศไทยได้เดินทางมาถึงจุดที่คนไทยต้องฆ่าฟันกันด้วยสาเหตุมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม เหมือนกับสงครามกลางเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คนในชาติเข่นฆ่ากันตายนับแสนด้วยสาเหตุมาจากการเลิกทาส

RED USA
August 28, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *